วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวรศักดิ์ ขอ หยุด FB กมธ.ยกร่างฯ อยู่เบื้องหลัง ยุบ คกก.ปฏิรูป ก.ม.

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรียกร้องให้สุภาพสตรีหยุดโพสต์ข้อความ คณะ กมธ.ยกร่าง รธน.อยู่เบื้องหลังยุบคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พร้อมนัดคณะ กมธ.ประชุม 21 ก.ค. ยืนยันยังขอมติไม่ได้ ต้องรอใกล้ครบกำหนดกรอบ 60 วันก่อน

วันที่ 16 ก.ค.58 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดแถลงข่าวทันที ที่เริ่มประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ถึง รธน.ฉบับชั่วคราว มีผลบังคับใช้แล้วว่า คณะกมธ.ยืนยันจะทำงานไปจนใกล้ครบกำหนด 60 วัน หรือวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ ของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้าย โดยคณะกรรมาธิการ จะประชุมในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ เพื่อมีมติว่า จะขยายเวลาการทำงานเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยยืนยันจะขอมติจากที่ประชุม ระหว่างการประชุมนอกสถานที่ไม่ได้ เพราะเกรงว่าจะก้าวล่วงที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ที่กำหนดไว้ว่าเหตุผลที่จะขยายเวลาการทำงาน ต้องพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้พิจารณาเรื่องขยายเวลาหรือไม่ ในวันที่ใกล้ครบกำหนดของคณะกรรมาธิการ

ส่วนการขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการ จะพูดความเหมาะสมก่อน ถ้าพิจารณาทันตามกรอบเวลาเดิม คณะกรรมาธิการฯ อาจไม่ขยายเวลาการทำงานได้ อีกทั้งต้องดูว่า เดิมทีคณะกรรมาธิการฯ จะเชิญผู้ที่เคยยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 9 คำขอ มารับฟังคณะกรรมาธิการฯ ว่า จะเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากเชิญมาทันภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ก็จะไม่ขยายเวลาการทำงาน โดยขอให้คณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้พิจารณาว่า จะขยายเวลาเพิ่มเติมอีกกี่วัน โดยส่วนตัวคิดว่า ควรเป็นไปตามกำหนดในรัฐธรรมนูญชั่วคราว เมื่อขยายเวลาแล้ว ต้องดูบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญให้เรียบร้อย เพราะต้องมีการเปลี่ยนเลขมาตราด้วย และยังต้องทบทวนการอ้างอิงบทบัญญัติต่างๆ ให้ถูกต้อง

นายบวรศักดิ์ ชี้แจงถึงกรณีสุภาพสตรีโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ปล่อยข่าวกล่าวหาตนเอง และคณะกรรมาธิการอยู่เบื้องหลัง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ 20/2558 ให้ระงับการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พร้อมกับให้กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ยังอยู่ในตำแหน่งหลังครบวาระไปแล้ว พ้นจากตำแหน่งทันที โดยยืนยันคณะกรรมาธิการฯ ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องให้ยุบหรือยกเลิก คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพราะร่างรัฐธรรมนูญ หมวดการปฏิรูปก็ยังเขียนไว้ใน มาตรา 282 (3) ก็ยังไม่ได้พิจารณา โดยขอให้สุภาพสตรีที่โพสต์ข้อความดังกล่าวหยุดการกระทำ ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีฟ้องต่อศาลอาญา ฐานหมิ่นประมาท เพราะคณะกรรมาธิการ มี นายบรรเจิด สิงคเนติ เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว เข้ารับการสรรหา กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ขณะเดียวกัน นายบวรศักดิ์ ระบุถึงผู้ได้ลงข่าวในโซเชียลมีเดียว่า คณะกรรมาธิการฯ มีมติให้อัยการมีตำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้นั้นไม่เป็นความจริง โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติอัยการไปแล้วให้คงองค์กรนี้ไว้ตามรัฐธรรมนูญ และนำความเห็นอัยการ มาพิจารณาและปรับแก้ให้บทบัญญัติว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการเป็นไปตามกฎหมายที่อัยการบัญญัติ เพียงปรับแก้ให้ประธานกรรมการไม่ใช่อัยการสูงสุดอีกต่อไป แต่ให้มาจากข้าราชการอัยการ เลือกจากผู้เป็นหรือไม่เคยเป็นอัยการสูงสุดก็ได้ และยังกำหนดบทบัญญัติห้ามอัยการเป็นกรรมการ ไม่เป็นที่ปรึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งใดในลักษณะเดียวกัน พร้อมขอให้ประชาชนสอบถามข้อเท็จจริงกับคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ก่อน

สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกสถานที่วันที่ 4 ในวันนี้ (16 ก.ค.) จะเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาในภาค 4 ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง โดยเบื้องต้นคณะกรรมาธิการจะนำเนื้อหาการปฏิรูปด้านต่างๆ ไปบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปแทน พร้อมกับจะพิจารณาบทสุดท้ายการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาล

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรียกร้องให้สุภาพสตรีหยุดโพสต์ข้อความ คณะ กมธ.ยกร่าง รธน.อยู่เบื้องหลังยุบคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พร้อมนัดคณะ กมธ.ประชุม 21 ก.ค. ยืนยันยังขอมติไม่ได้ ต้องรอใกล้ครบกำหนดกรอบ 60 วันก่อน 16 ก.ค. 2558 13:29 16 ก.ค. 2558 14:38 ไทยรัฐ