วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


โรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก เป็นสถาบันด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติที่พัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดและปอด ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภูมิ ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ccit.go.th

เกี่ยวกับสถาบัน แนะนำประวัติสถาบันโรค ทรวงอก โครงสร้างสถาบัน โครงสร้างผู้บริหาร รายงานประจำปี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ วารสารสถาบัน Research Knowledge Management คู่ความรู้เรื่องโรคหัวใจและปอด แนวทางการให้มาตรฐานรหัสโรค บริการผู้ป่วย หน่วยตรวจพิเศษทางรังสี คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคปอด คลินิกพิเศษต่างๆ ฯลฯ...

16 ก.ค. 2558 10:20 16 ก.ค. 2558 10:21 ไทยรัฐ