วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โทษประหารคนโกงชาติ คณะกรรมการป้องกันและ

โทษประหารคนโกงชาติ คณะกรรมการป้องกันและ

  • Share:

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สร้างข่าวตื่นเต้นเฮฮา เรื่องการแก้ไขกฎหมาย เพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตโกงกินสูงสุดถึงประหารชีวิต และมีเสียงวิจารณ์ต่างๆตามมา มีคำชี้แจงจากนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.ว่า เป็นการแก้ไขที่เดินตามประมวลกฎหมายอาญา ที่มีโทษประหารมานานเกือบ 60 ปี

กรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงว่า เป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 2003 เปลี่ยนจาก “เจ้าพนักงาน” ในกฎหมายอาญามาเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” เพื่อให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ และนักการเมือง และยังเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ และไม่ให้มีอายุความในคดีทุจริต

เป็นความจริงตามคำชี้แจงของ ป.ป.ช. ป.อาญาที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2499 ได้บัญญัติโทษประหารชีวิตไว้ในมาตรา 148 และ 149 ใช้กับข้าราชการและนักการเมือง ที่เรียกหรือรับสินบน เพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี หรือตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต และมีโทษปรับอีกต่างหาก

กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ไม่ใช่กฎหมายที่ ป.ป.ช.ออกเอง แต่เป็นและแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป.ป.ช. ที่ผ่านกระบวนการการออกกฎหมาย ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่วนบทลงโทษยึดตามกฎหมายอาญา และกำหนดโทษไว้ให้ศาลใช้ดุลพินิจ ตั้งแต่เบาไปหาหนัก ตั้งแต่จำคุก 5 ปี จนถึงประหารชีวิต

คนไทยโดยทั่วไป (ยกเว้นผู้ที่เรียนกฎหมาย) อาจไม่รู้ว่ามีโทษประหารอยู่แล้ว ในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อลง โทษข้าราชการและนักการเมืองทุจริต ข้าราชการและนักการเมืองก็น่าจะรู้ดี แต่ไม่กลัวถูกประหาร กิจการด้านการทุจริตรุ่งเรืองเฟื่องฟู กฎหมายอาญาประกาศใช้มาเกือบ 60 ปีแล้ว แต่ไม่เคยมีนักการเมืองหรือข้าราชการถูกประหารแม้แต่รายเดียว

อาจเป็นเพราะคนโกงไม่กลัวโทษประหาร คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 2540 อาจจะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรม และศาลยุติธรรมตามปกติ ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ จึงให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นผู้พิจารณาพิพากษานักการเมือง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยเฉพาะ มีหลายคนโดนพิพากษาให้ติดคุก แต่เผ่นหนี

โทษประหารชีวิตสำหรับเจ้า หน้าที่รัฐที่ทุจริต ไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่นวัตกรรมที่ ป.ป.ช.สร้างขึ้นมาใหม่ เพียงแต่แก้ไขให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสหประชาชาติ ถ้าจะมองว่าเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัว แต่วัวที่เป็นนักการเมืองผู้มีทั้งอำนาจการเมือง และการเงินมหาศาลก็จะไม่กลัวอยู่ดี เพราะมองเป็นแค่เสือกระดาษ เพราะประเทศไทยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายโดยเสมอหน้า.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้