วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอความเห็นใจ ชาวนานครสวรรค์ ยันจำเป็นสูบน้ำเข้านา

ชาวนา จ.นครสวรรค์ ยันจำเป็นสูบน้ำเข้านา วอนเห็นใจ จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางออกร่วมกัน ด้าน ประปาไพศาลี นำน้ำออกแจกตามจุดช่วยชาวบ้าน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 ก.ค.58 ชาวนา 3 ตำบลของ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำจำนวนกว่า 60 เครื่อง สูบน้ำเข้าพื้นที่นาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้มีมติจากคณะรัฐมนตรี ให้ยุติการสูบน้ำเข้าในพื้นที่ทางการเกษตร หลังจากสถานการณ์น้ำทั้งสี่เขื่อนหลัก เข้าขั้นวิกฤติ จนอาจทำให้น้ำดิบไม่พอผลิตน้ำประปา แจกจ่ายในหลายพื้นที่ ซึ่งชาวนาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เหตุผลว่า หากไม่สูบน้ำเข้าพื้นที่นา ชาวนาในพื้นที่ก็เดือดร้อนและเสียหายหนักเช่นเดียวกัน

จากการเปิดเผยของ นายชินกร เกรียงยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ บอกว่า รู้สึกเห็นใจกับผู้ที่ใช้น้ำที่อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกัน แต่ความจำเป็นในการสูบน้ำเข้าพื้นที่นาของชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลให้ดำเนินการทำนาได้ หลังเดือนพฤษภาคม ชาวนาจึงลงมือทำ ซึ่งในขณะนี้ข้าวมีอายุเฉลี่ยประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเศษที่รอคอยน้ำ แต่รัฐบาลกลับมีมติให้ชาวนาหยุดสูบน้ำ เบื้องต้นจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา และหาข้อยุติร่วมกัน เพื่อหาทางออกของปัญหา

เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ออกเติมน้ำตามจุดบริการ 16 จุด หลังผู้ใช้น้ำประปายังเดือดร้อนจากน้ำไม่พอใช้ ชาวบ้านตำบลไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ต้องนำภาชนะบรรจุน้ำมารองน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในชีวิตประจำวัน จากถังน้ำที่การประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการไพศาลีนำมาติดตั้งไว้ทั้ง 16 จุด หลังจากในพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง

จากการเปิดเผยของ นายดวง ศรีวิลาศ ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้การประปาในพื้นที่ยังใช้มาตรการจ่ายน้ำแบบวันเว้นวัน หรือจ่ายแบบวันคู่วันคี่ ให้กับผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนมานานกว่า 3 เดือน เบื้องต้นชาวบ้านต้องหาภาชนะสำหรับใส่น้ำมารองน้ำจากถัง 2,000 ลิตร ที่การประปานำมาใส่ไว้ให้ทั้งหมด 16 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกัน ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ สามารถนำภาชนะไปใส่น้ำได้ที่ทำการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการไพศาลีได้ด้วยเช่นกัน

ชาวนา จ.นครสวรรค์ ยันจำเป็นสูบน้ำเข้านา วอนเห็นใจ จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางออกร่วมกัน ด้าน ประปาไพศาลี นำน้ำออกแจกตามจุดช่วยชาวบ้าน 16 ก.ค. 2558 09:47 16 ก.ค. 2558 11:04 ไทยรัฐ