วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถอยไม่สุดซอย

ในที่สุด การปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ “ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ” รอบสุดท้าย ก็เสร็จสิ้นซะที

เตรียมบรรจุกล่องของขวัญผูกริบบิ้นเขียวส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทันเส้นตาย วันที่ 23 กรกฎาคม!!

“แม่ลูกจันทร์” ยังไม่ได้ยลโฉมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผลงานมาสเตอร์พีซของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ อรหันต์ทองคำ 35 องค์ ว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างใด??

เนื่องจากมีการแก้ไขจากร่างฉบับ แรกไปบานตะเกียง

แต่ถึงกระนั้นก็ยังยึดหัวใจสำคัญของคัมภีร์เตียซำฮงว่าด้วย “เคล็ดวิชาถอดกระดูก–เปลี่ยนเส้นเอ็น”

คือเปิดช่องให้ “คนนอก” เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม

แสดงว่าการเปิดประตูให้ “คนนอก” ที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรี

คือหัวใจสำคัญที่สุดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.

“แม่ลูกจันทร์” โดยส่วนตัว “ไม่เห็นด้วย” ที่เปิดช่องให้ “คนนอก” แหกระบอบประชาธิปไตยเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะเป็นการบิดเบือนอำนาจประชาชนอย่างชัดเจน

แต่ก็มีหลายประเด็นที่คณะกรรมาธิการยอมแก้ไขตามที่หลายฝ่ายท้วงติง

โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับที่มา ส.ส.ประเด็นที่มา ส.ว. รวมทั้งการตัดองค์กรใหม่ๆ ที่งอกเพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็นทิ้งไป

น่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติอย่างสะดวกโยธิน

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยที่คณะกรรมาธิการยอมเพิ่มจำนวน ส.ส.ระบบเขตเป็น 300 คน และลดจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อลงเหลือ 150 คน

เห็นด้วยที่ ดร.บวรศักดิ์ ยอมโละการเลือกตั้ง “ระบบโอเพ่นลิสต์” ที่สุดแสนเลอะเทอะทิ้งไป

กลับไปใช้กติกาเลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่ออย่างเดิม

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยกับการให้รัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี หรือ ส.ส. หรือ ส.ว.

โดยการถอดถอนจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. และ ส.ว.รวมกัน

อ้อ, เห็นด้วยที่ตัดอำนาจ กกต. 50 เปอร์เซ็นต์

ให้ กกต.มีอำนาจแจกใบเหลืองอย่างเดียว ส่วนการแจกใบแดงโอนให้ศาลอุทธรณ์

อย่างไรก็ตาม “แม่ลูกจันทร์” ไม่เห็นด้วยที่กำหนดให้มี ส.ว.เลือกตั้ง 77 คน แต่ไปเพิ่มจำนวน ส.ว.ลากตั้งถึง 123 คน

เท่ากับจงใจให้ ส.ว.ลากตั้ง ครอบงำวุฒิสภาอย่างสิ้นเชิง

สุดท้าย “แม่ลูกจันทร์” ไม่เห็นด้วยที่แบ่งโควตา ส.ว.ลากตั้ง เป็น 4 กลุ่ม แถมใช้ระบบลากตั้งแตกต่างกัน

เช่น...กลุ่มแรกให้โควตาข้าราชการระดับบิ๊กๆเลือกกันเอง 10 คน

กลุ่มที่ 2, ให้โควตาผู้แทนสภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพโดยให้ กกต.จับสลากผู้โชคดี 15 คน

กลุ่มที่ 3, ให้โควตาผู้แทนองค์การด้านเกษตรกรรม ด้านแรงงาน ด้านวิชาการ ด้านชุมชน และด้านท้องถิ่น ผ่านขบวนการลากตั้งด้านละ 6 คน รวมเป็น 30 คน

กลุ่มที่ 4, ให้โควตาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณธรรมปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ จากการลากตั้ง โดยตรงอีก 68 คน

ปัดโธ่...จะลากตั้งทั้งที ก็ควรลากตั้งแบบเดียวกันให้สิ้นเรื่องสิ้นราว

เพราะไม่ว่าเลือกกันเอง, หรือจับสลากมา, หรือลากตั้งโดยตรง, ก็ล้วนเป็น “ส.ว.ลากตั้ง” อยู่ดี

ใครที่ไม่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนจึงไม่ใช่ผู้แทนปวงชนตัวจริง

เวลาอภิปรายในสภาฯ อย่าพูดผิดเชียวนะโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

16 ก.ค. 2558 09:09 16 ก.ค. 2558 09:10 ไทยรัฐ


advertisement