วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เลือกให้ “ปลาลำปำ” ปลาประจำ จ.พัทลุง

เลือกให้ “ปลาลำปำ” ปลาประจำ จ.พัทลุง

  • Share:

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง กล่าวว่า ตามที่กรมประมงแจ้งให้จังหวัดต่างๆสืบเสาะค้นหาปลาหรือสัตว์น้ำ ให้เป็นปลาหรือสัตว์น้ำประจำจังหวัดนั้น สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงและหน่วยบริหารจัดการด้านการประมง จ.พัทลุง ได้สืบเสาะค้นคว้าหาประวัติข้อมูลต่างๆแล้ว ได้พิจารณาคัดเลือก “ปลาลำปํา” เป็นปลาประจำ จ.พัทลุง สำหรับปลาลำปําจัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่แพร่กระจายในแม่น้ำ ลำคลอง และหนองบึง ทั่วทุกภาค ทำให้มีชื่อเรียก

แตกต่างกันตามภาษาท้องถิ่น เช่น ภาคกลางเรียกว่าปลากระแห ปลาตะเพียนหางแดง หรือปลากระแหทอง ภาคอีสาน เรียกว่าปลาเลียนไฟ ส่วนภาคใต้เรียกว่าปลาลำปํา ปลาดังกล่าวจะกินพืชพันธุ์ไม้น้ำ ตัวอ่อนแมลงน้ำ ซากสัตว์และพืชเน่าเปื่อยเป็นอาหาร มีขนาดความยาว 15-35 ซม.

สำหรับ “ปลาลำปํา” มีชื่อสามัญว่า Schwannenfeld’s Tintoil barb และชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Barbodes schwanenfeldi (Bleeker, 1854) ในอดีตปลาลำปําจะมีชุกชุมในทะเลสาบลำปํา (ทะเลสาบสงขลาตอนใน) อ.เมืองพัทลุง ผู้คนจึงเอาชื่อปลาชนิดนี้มาตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านลำปํา” ปัจจุบันบ้านลำปําอยู่ใน ต.ลำปํา ในเขตเทศบาลเมือง พัทลุง และตั้งชื่อบริเวณปากน้ำคลองลำปํา ติดกับทะเลสาบลำปําว่า “หาดแสนสุขลำปํา” ขณะนี้ สนง.ประมงจังหวัดพัทลุงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงได้เพาะพันธุ์ปลาลำปํา เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบลำปํา (ทะเลสาบสงขลาตอนใน) และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วทั้งจังหวัด พร้อมกับมอบพันธุ์ปลาลำปําให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงในบ่อทุกๆอำเภอของ จ.พัทลุงอีกด้วย จึงประกาศให้ “ปลาลำปํา” เป็นปลาประจำจังหวัดดังกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้