วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สร้างป่าสร้างรายได้ 7 หมู่บ้าน 7 อำเภอ

สร้างป่าสร้างรายได้ 7 หมู่บ้าน 7 อำเภอ

  • Share:

เช้าวันที่ 15 ก.ค. นายศุภศิษฏ์ หล้าก้อง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมโครงการจัดตั้งกลุ่มเก็บของป่ารักษาป่าอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีประชาชน และผู้นำชุมชน จากตำบลป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง และจากตำบลสบเมย อ.สบเมย เข้าร่วมเวที กว่า 100 คน ที่หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายดนัย ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัจจุบันการเก็บของป่าของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการเก็บแบบไม่มีการควบคุม ไม่มีรูปแบบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ทำให้ประสบปัญหาการบุกรุกทำลายป่า เผาป่า ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งกลุ่มเก็บของป่ารักษาป่าอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นไปที่ตัวบุคคล และกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงการดูแลรักษาป่า อนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร เก็บของป่าอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความสมดุล สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน

“สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ มีพื้นที่เป้าหมายสร้างป่าเพื่อสร้างรายได้แบบมีขั้นตอน ในการดูแลร่วมรักษ์ป่า และให้มีรายได้ เริ่มจาก 7 หมู่บ้าน จาก 7 อำเภอ ประกอบด้วย บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยเดื่อ ต.โป่งสา อ.ปาย บ้านบ่อไคร้ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า บ้านแม่กิ๊ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม บ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง และบ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย” พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้