วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ฐากร' โยนให้บอร์ด กทค.ตัดสินรับคืนคลื่น 5 เมกะเฮิรตซ์หรือไม่

'ฐากร'มึน 'ไอซีที-แคท' คืนคลื่น 5 เมกะเฮิรตซ์ ส่งให้ 'กทค.' ตัดสินรับคืนหรือไม่ และหากมีมติว่ารับคืน ก็จะเชิญประชุมบอร์ด กสทช. ทันที เพื่อนำคลื่นดังกล่าวไปรับฟังประชาพิจารณ์ ด้าน ก.ไอซีที เชื่อไม่มีปัญหาแต่ต้องเข้าใจตรงกัน...

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ทำหนังสือถึง กสทช. โดยยืนยันการคืนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ขนาดความกว้าง 5 เมกะเฮิรตซ์ ด้วยความเต็มใจ โดยถือว่าทันตามกำหนดเวลาหรือภายในวันที่ 17 ก.ค.นี้ ซึ่งจะไม่กระทบต่อแผนการประมูล 4 จี ของ กสทช.แต่อย่างใด โดยสำนักงาน กสทช.จะนำรายละเอียดของการคืนคลื่นดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในวันนี้ (16 ก.ค.58 )

“ผมยอมรับว่า ไม่สามารถให้ความเห็นได้เกี่ยวกับการคืนคลื่นดังกล่าวได้ เพราะมีวลีกำกวม ทำให้มีการตีความแตกต่างกันว่าคืนแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข จึงต้องนำเสนอให้บอร์ด กทค.เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด และหากมีมติว่ารับคืนคลื่น ก็จะเชิญประชุมบอร์ด กสทช.ทันที เพื่อนำคลื่นในส่วนที่คืน 5 เมกะเฮิรตซ์ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) พร้อมกับคลื่นส่วนแรกจำนวน 25 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจะทำให้การประมูล 4 จี มีคลื่นรวมเป็น 30 เมกะเฮิรตซ์ และขอย้ำว่าการประมูลยังคงเดินหน้าและจะเคาะราคาในวันที่ 11 พ.ย.58 นี้

สำหรับรายละเอียดหนังสือที่กระทรวงไอซีที ส่งมายัง กสทช.ดังนี้ ไอซีทียืนยันการคืนความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ขนาด 5 เมกะเฮิรตซ์ ด้วยความเต็มใจให้ กสทช.นำไปประมูลรวมกันเป็น 30 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิม 25 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ โดยในระหว่างนี้กระทรวงไอซีทีจะไปดำเนินการตามขั้นตอนการคืนคลื่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับประเด็นการสงวนสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่ที่เหลืออีก 20 เมกะเฮิรตซ์ ไปจนถึงปี 2568 นั้น ก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายว่ามีอำนาจใช้ได้หรือไม่ และในอนาคตหากมีการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่คืนคลื่นประกอบการที่คืนคลื่น ก็ต้องคืนให้กับแคทด้วย

สำหรับรายละเอียดหนังสือจาก กสท ดังนี้ กสท ไม่ขัดข้องในการคืนความถี่ดังกล่าว พร้อมสลับช่องการใช้คลื่นให้ติดกัน จากเดิมเป็นลักษณะสลับฟันปลา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการนำคลื่นความถี่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ แต่ขอสงวนสิทธิ์การใช้คลื่นไปจนถึงปี 2568 และการขอสงวนสิทธิ์การฟ้องร้อง กสทช.ด้วย รวมถึงการขอรับการเยียวยาด้วยหากในอนาคตมีการเยียวยา แต่หาก กสท ไม่ได้รับสิทธิ์การใช้คลื่นและไม่ได้รับการเยียวยา กสท ก็ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคืนขึ้นดังกล่าวด้วย

รมว.ไอซีที กล่าวว่า ไอซีที และ กสท จะต้องไปดำเนินการตามกฎหมาย เพราะการคืนคลื่นดังกล่าว เป็นลักษณะของการแก้ไขสัญญาสัมปทาน ซึ่งต้องเริ่มจากการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 ของ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รวมทั้งความเห็นชอบจากกระทรวงคลังในฐานะผู้ถือหุ้นพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

“นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ไปทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการคืนคลื่นความถี่ และ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา โดยระหว่างนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำงานคู่ขนานกันไป เพราะสิ่งที่ทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ” นายพรชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมบอร์ด กทค.เชื่อว่า กทค.ยินดีรับคลื่นคืน เพราะเป็นประโยชน์ต่อการประมูล ส่วน กสท จะไปยื่นฟ้องร้องศาล เพื่อมีสิทธิ์การใช้คลื่นที่เหลือไปจนถึงปี 2568 ก็เป็นเรื่องที่ กสท ไปดำเนินการได้ ทั้งนี้บอร์ด กทค.ไม่มีทางเลือกที่จะไม่รับคืน เพราะการคืนคลื่นนั้นเป็นประโยชน์ และเป็นนโยบายรัฐบาล เพื่อประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจด้วย

สำหรับราคาคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 30 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งเป็น 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 เมกะเฮิรตซ์ หากมีผู้เข้าประมูลมากกว่าใบอนุญาตราคาเริ่มต้นที่ 13,920 ล้านบาท หรือ 70% มูลค่าคลื่น แต่หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าจำนวนใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 19,890 ล้านบาท หรือ 100% ของมูลค่าคลื่นความถี่ โดยราคาต่อเมกะเฮิรตซ์ที่ 663 ล้านบาท โดยคลื่นในส่วนที่แคทคืนมา 5 เมกะเฮิรตซ์นั้น คิดเป็นมูลค่า 3,315 ล้านบาท ส่วนคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ มีจำนวน 20 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งเป็น 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ หากมีผู้เข้าประมูลมากกว่าใบอนุญาตราคาเริ่มต้นที่ 13,920 ล้านบาท หรือ 70% มูลค่าคลื่น แต่หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าจำนวนใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 19,890 ล้านบาท หรือ 100% ของมูลค่าคลื่นความถี่ โดยราคาต่อเมกะเฮิรตซ์ที่ 804 ล้านบาท.

'ฐากร' มึน 'ไอซีที-แคท' คืนคลื่น 5 เมกะเฮิรตซ์ ส่งให้ 'กทค.' ตัดสินรับคืนหรือไม่ และหากมีมติว่ารับคืน ก็จะเชิญประชุมบอร์ด กสทช.ทันที เพื่อนำคลื่นดังกล่าวไปรับฟังประชาพิจารณ์ ด้าน ก.ไอซีที เชื่อไม่มีปัญหาแต่ต้องเข้าใจตรงกัน... 16 ก.ค. 2558 03:42 16 ก.ค. 2558 07:19 ไทยรัฐ