วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ธ.ก.ส.-ปตท." ช่วยเกษตรกรยุค "ภัยแล้ง" ใช้บัตรสินเชื่อรูดซื้อส่วนลดน้ำมัน 50 สต.

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำ “โครงการส่วนลดพิเศษเพื่อซื้อน้ำมัน ปตท.ด้วยบัตรสินเชื่อเกษตรกร” เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางในการดูแลเกษตรกรลูกค้าด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรโดยตรง เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ความร่วมมือครั้งนี้ เกษตรกรผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.สามารถรูดบัตรซื้อสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปั๊ม ปตท.ในราคาส่วนลดน้ำมัน 50 สตางค์ต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-30 พ.ย.2558 โดย ปตท.สงวนสิทธิ์จำกัดวงเงินการเติมน้ำมันเพื่อให้ส่วนลดไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อบัตรตลอดช่วงเวลาโปรโมชั่น นอกจากนี้ ยังได้รับส่วนลดราคาพิเศษอีก 10% เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดของ ปตท.สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เบนซิน และเครื่องจักรที่มีเครื่องหมายรับบัตรสินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส.ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2558 ถึง 27 มิ.ย.2561

“โครงการนี้เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร สามารถช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้งและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรรวมทั้งช่วยให้เกษตรกรได้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม มีความปลอดภัย โดยลดการใช้เงินสด ลดต้นทุนการผลิต การขนส่งและเข้าถึงบริการที่ดี”

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรผู้ถือบัตรสินเชื่อ ได้ใช้บัตรดังกล่าวไปจัดหาปัจจัยการผลิตทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นแห่ง มียอดวงเงินสินเชื่อรวมประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นการใช้เพื่อซื้อน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญจำนวน 5,000 ล้านบาท หรือ 15% ของวงเงิน หากประเมินส่วนลดราคาน้ำมันจำนวน 50 สตางค์ต่อลิตร หรือได้รับส่วนลดจำนวน 1.78% ภายใต้วงเงินซื้อน้ำมันดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกรมีเงินเหลือในกระเป๋าประมาณ 90 ล้านบาท ซึ่งเงินนี้ก็จะกระจายไปยังเกษตรกรผู้ถือบัตร 2 ล้านราย.

เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางในการดูแลเกษตรกรลูกค้าด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรโดยตรง เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 16 ก.ค. 2558 03:38 16 ก.ค. 2558 03:38 ไทยรัฐ