วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.-สธ.สะกิดหอพักจดทะเบียนปฏิบัติตามมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันยังพบหอพักไม่ต่อทะเบียนหอพักจำนวน 2,972 แห่ง แยกเป็นในกรุงเทพฯ 530 แห่ง ต่างจังหวัด 2,442 แห่ง จึงขอความร่วมมือให้ทุกแห่งได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก พ.ร.บ.หอพักพ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ส.ค.นี้ จะมีบทลงโทษที่เพิ่มขึ้นกรณีผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปีปรับ 1 แสนบาท อีกทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการรายใดรับนักเรียนนักศึกษาเข้าพักตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องมาจดทะเบียนหอพัก นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรฐานด้านต่างๆเพื่อเป็นกลไกที่ช่วยดูแล ปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยในหอพัก

ด้าน ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า เป็นห่วงนักเรียนนักศึกษาที่อยู่หอพัก ที่เสี่ยงเรื่องยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้า จึงต้องรณรงค์ให้หอพักปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย สำหรับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในรัศมี 300 เมตรนั้น อยู่ระหว่างการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.

ทั้งนี้เนื่องจาก พ.ร.บ.หอพักพ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ส.ค.นี้ จะมีบทลงโทษที่เพิ่มขึ้นกรณีผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปีปรับ 1 แสนบาท อีกทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการรายใดรับนักเรียนนักศึกษาเข้าพักตั้งแต่ 16 ก.ค. 2558 01:05 16 ก.ค. 2558 01:06 ไทยรัฐ