วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจสมองเสื่อม รู้ล่วงหน้าได้ 10 ปี

เด็กหนุ่มเกิดที่อินเดียแต่ไปเข้าเรียนและเติบโตที่อังกฤษ พบวิธีทดสอบรู้ล่วงหน้าว่า จะเป็นโรคสมองเสื่อมก่อนหน้าที่จะปรากฏอาการขึ้นได้ตั้ง 10 ปี

เด็กหนุ่มสมองไวมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองเอปซอม แคว้นเซอร์เรย์ ของอังกฤษ ได้คิดค้นภูมิต้านทานที่สามารถส่งแทรกซึมเข้าไปในสมอง และจับเกาะติดโปรตีนซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาท ซึ่งจะปรากฏขึ้นในระยะเริ่มแรกของโรคภูมิต้านทานซึ่งพ่วงอนุภาคส่องสว่าง จะถูกฉีดเข้าสู่กระแสโลหิตจะตรวจพบได้เมื่อตอนเอกซเรย์สแกนสมอง

เจ้าของความสำเร็จเรื่องนี้ เกิดความหวังว่าความคิดของเขาจะเป็น ประโยชน์ เมื่อหมอตรวจวินิจฉัยโรค ก่อนหน้าที่จะปรากฏอาการล่วงหน้าได้ ในบางกรณีอาจจะก่อนหน้าถึงสิบปี.

เด็กหนุ่มเกิดที่อินเดียแต่ไปเข้าเรียนและเติบโตที่อังกฤษ พบวิธีทดสอบรู้ล่วงหน้าว่า จะเป็นโรคสมองเสื่อมก่อนหน้าที่จะปรากฏอาการขึ้นได้ตั้ง 10 ปี... 15 ก.ค. 2558 15:01 15 ก.ค. 2558 15:01 ไทยรัฐ