วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ้านแม่ทาป่าเปาแก้แล้ง แท็งก์น้ำให้ชีวิตพลิกรายได้

แม้พื้นที่หลายแห่งของประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก แต่ชุมชนบ้านทาป่าเปา อ.แม่ทา จ.ลำพูน กลับพบวิธีแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน แบบง่ายๆ ช่วยพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรได้อย่างไม่น่าเชื่อ

นายไพบูลย์ จำหงษ์ พ่อหลวงชุมชนบ้านทาป่าเปา เผยว่า ก่อนปี 2551 ที่นี่มีปัญหาขาดแคลนน้ำตลอด แม้คนในหมู่บ้านจะพยายามช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ถึงมีน้ำจากภูเขาไหลลงมาในช่วงหน้าฝน แต่หลังจากผ่านหน้าฝนไม่นาน ลำธารในหมู่บ้านน้ำเริ่มแห้งขอด

“อย่าว่าแต่ปลูกพืช น้ำกิน น้ำใช้ ยังแทบไม่เพียงพอ ยิ่งปีไหนแล้งมาก ชาวบ้านถึงกับต้องแบกน้ำจากบนภูเขาเอามาให้วัว-ควายกิน สวนลำไยพืชเศรษฐกิจของที่นี่ ระยะแรกถึงติดลูกมากแต่ผลผลิตไม่ค่อยได้คุณภาพลูกเล็ก เนื้อบางกะโหลกหนา ขายไม่ได้ราคา บางปีต้องเก็บเอามาให้วัวกิน ทำให้หลายบ้านต้องปล่อยให้เด็กและคนชราอยู่บ้าน ส่วนคนหนุ่ม-สาว ออกไปรับจ้างนอกจังหวัด”

กระทั่ง มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ปูนอินทรี เข้ามาช่วยสร้างฝายทดน้ำบนภูเขาและสร้างแท็งก์เก็บน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร จุน้ำ 30,000 ลิตรต่อถัง จำนวน 4 ถัง เก็บน้ำได้ 120,000 ลิตร ไว้เก็บน้ำที่ดึงมาจากอ่างห้วยทรายขาว มีระบบปิด-เปิดน้ำเป็นเวลาในการส่งน้ำไปให้ชาวบ้าน 215 ครอบครัว

พ่อหลวงไพบูลย์ บอกอีกว่า เมื่อมีน้ำให้ใช้ตลอดหน้าแล้ง ทำให้ชาวบ้านมีทางเลือกในอาชีพมากขึ้น พื้นที่ทำการเกษตร 1,700 ไร่ ที่เดิมทำได้แค่สวนลำไยกับเลี้ยงวัว วันนี้ชาวบ้านสามารถปลูกทั้งมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ แก้วมังกร ทำสวนลำไยนอกฤดู รวมทั้งปลูกพืชผัก อาทิ ผักบุ้ง คะน้า ตามคำแนะนำของเกษตรอำเภอ ผลผลิตทั้งหมดส่งขายให้กับตลาดในชุมชน

นอกจากชาวบ้านทาป่าเปาไม่ต้องประสบภัยแล้งเหมือนเมื่อ 7 ปีก่อน ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องทิ้งบ้านออกไปรับจ้างที่อื่น และการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากเดิมชาวบ้านมีรายได้ต่อปีไม่ถึง 23,000 บาท/ ครอบครัว แต่วันนี้ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ย 50,000-100,000 บาท/ปี เกินมาตรฐานขั้นต่ำ.

แม้พื้นที่หลายแห่งของประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก แต่ชุมชนบ้านทาป่าเปา อ.แม่ทา จ.ลำพูน กลับพบวิธีแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน แบบง่ายๆ ช่วยพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรได้อย่างไม่น่าเชื่อ... 15 ก.ค. 2558 14:26 15 ก.ค. 2558 14:28 ไทยรัฐ