วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘หญิงลี-กัน’ ลูกกตัญญู

กัน-หญิงลี

หญิงลี-ธิดารัตน์ ศรีจุมพล พรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ปี 2558 และ กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2558” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งศิลปินลูกกตัญญูล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องของความกตัญญูต่อครอบครัวโดยพิจารณาจากการเป็นลูกที่ดูแลเอาใจใส่แม่อย่างดีสม่ำเสมอ ประพฤติตนตามคำสั่งสอน ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล เพื่อแม่น้อยกว่านี้ได้ไง.

หญิงลี-ธิดารัตน์ ศรีจุมพล พรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ปี 2558 และ กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้รับคัดเลือกจากสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์... 15 ก.ค. 2558 12:34 15 ก.ค. 2558 12:35 ไทยรัฐ