วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เด็ก3จว.ชายแดนใต้ หลั่งน้ำตาตื้นตันใจ เยาวชนไทยในสหรัฐฯไปปลอบขวัญ

เด็ก3จว.ชายแดนใต้ หลั่งน้ำตาตื้นตันใจ เยาวชนไทยในสหรัฐฯไปปลอบขวัญ

  • Share:

เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ล่องใต้ไปเยี่ยมเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จว.ชายแดนใต้ มอบเงินและของเล่นให้เป็นกำลังใจ ขณะที่เด็กชายแดนใต้ซาบซึ้งใจ ร้องเพลงขอบคุณ หลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจ...

คณะโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 10 นำโดยนายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ปรานฝ่ายสหรัฐอเมริกา นางวันทนา วิริยะกุล กรรมการประสานงาน และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขานุการโครงการฯ ได้นำคณะเยาวชนและผู้ปกครอง พร้อมคณะกรรมการรวม 140 คน ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 ก.พ.เวลา 09.00 น.เดินทางไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งรับเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ เด็กกำพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน และเด็กในครอบครัวที่ผู้ปกครองประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้

นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และตัวแทนเยาวชนไทยฯมอบเงินให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนให้ภาคใต้ 13 โรงเรียน
เยาวชนไทยในสหรัฐฯ มอบตุ๊กให้เยาวชนชายแดนใต้

โดยโครงการฯมอบเงินให้ 10,000 บาท ผู้ปกครองและเด็กมอบเงินส่วนตัวให้อีก 30,000 บาท และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส บริจาคอีก 7,000 บาท พร้อมทั้งมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาและของเล่นให้เด็กๆด้วย

นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เจ้าภาพใหญ่ รับมอบของที่ระลึกจากเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา
เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้งอกตั้งใจชมการแสดง


จากนั้นเวลา 12.00 น. คณะโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 10 ได้เดินทางไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมงาน "พบน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ในความดูแลของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง)

นายไพร ได้กล่าวต้อนรับว่า โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ นับเป็นโครงการที่ดีนำเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกามาเยือนประเทศไทยแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ และยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มากมาย รวมทั้งการมาให้กำลังใจเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มาก แม้ว่าจะอยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกา ก็ยังห่วงใยน้องๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ทุกคนมีกำลังใจ

นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐฯ มอบเงินให้นักเรียนโนรา
นักเรียนศิษย์ทายาทโนราเติม แสดงโนราศิลปะทางภาคใต้ได้ประทับใจ

นายสุรศักดิ์ วงข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้ว กรรมการโครงการได้สัญญากับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จะนำโครงการฯมาเยี่ยมถึงภาคใต้ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้ไปถึงพื้นที่ จึงขอพบกันครึ่งทาง ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และขอขอบคุณนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่เป็นเจ้าภาพจัดให้มาพบกัน ทั้งเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาและผู้ปกครอง ต่างดีใจกันมากที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนให้ภาคใต้ 13 โรงเรียน

ต่อจากนั้น กรรมการโครงการได้มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในภาคใต้ 13 โรงแรม ได้แก่นครศรีธรรมราช 3 โรงเรียน, พัทลุง 3 โรงเรียน, ตรัง 3 โรงเรียน, ภูเก็ต,ยะลา, ปัตตานี,นราธิวส จังหวัดละ 1 โรงเรียน โดยมีผู้แทนมารับในงานดังกล่าว พร้อมทั้งมอบเงินให้แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง) 50,000 บาท, ผู้ปกครองสมทบส่วนตัวอีก 24,000 บาท นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล ที่ปรึกษาโครงการฯมอบสมทบอีก 10,000 บาท และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มอบให้อีก 9,000 บาท และมอบให้คณะโนราเด็กศิษย์โนราเติม จำนวน 13,000 บาท จากนั้นเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริการ่วมกันเดินแถวนำตุ๊กตาไปมอบให้แก่เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืนแถวรอรับ และเดินจูงมือกันเข้าไปนั่งเก้าอี้ ท่ามกลางความประทับใจของผู้ปกครองและผู้ที่ไปร่วมงาน ขณะที่เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นร้องเพลงขอบคุณและหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้