วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมศุลฯ เพิ่มวงเงินของนำเข้าเป็น 2 หมื่นบาท

กรมศุลฯ เพิ่มวงเงินของนำเข้าเป็น 2 หมื่นบาท

  • Share:

อธิบดีกรมศุลฯ เผย ปรับเพิ่มวงเงินของส่วนตัวของผู้เดินทางจากต่างประเทศ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท เน้น อำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสารขาเข้าโดยไม่ตรวจสัมภาระผู้โดยสารทุกคน   แต่จะสุ่มตรวจตามหลักสากล...

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 58 นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ได้ปรับวงเงิน ในการยกเว้นอากรของส่วนตัวที่ผู้เดินทางจากต่างประเทศนำเข้ามาพร้อมกับตนเองจากเดิม 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มูลค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลง การที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนำเข้าของส่วนตัวเข้ามา จึงมักประสบกับปัญหาของที่นำเข้าส่วนตัวมีมูลค่าเกินกว่าได้รับการยกเว้นอากร            

สำหรับบุหรี่ หรือซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามาพร้อมกับตน ให้ได้รับยกเว้นอากรต่อ เมื่อบุหรี่มีปริมาณไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละไม่เกิน 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมดไม่เกิน 250 กรัม ส่วนสุราต้องมีปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร              

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ได้ทำการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทุกคน แต่จะสุ่มตรวจตามหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ฉะนั้น การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพิธีการทางศุลกากรจึงถือเป็นหน้าที่ที่ผู้โดยสารทุกคน ควรตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กรณีมีของที่ต้องสำแดงแต่หลีกเลี่ยงไม่สำแดงขณะผ่านจุดตรวจไม่ว่าจะด้วย เจตนาหรือไม่ก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบจะถือเป็นความผิด โดยปรับ 4 เท่าของมูลค่าของบวกค่าอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และของที่มีการตรวจพบความผิดจะถูกริบเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรทันที

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้