วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จี้ ทบทวนร่าง รธน. 3 มาตรา

สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จี้ ปธ.สปช.ยกร่างฯ ทบทวนร่าง รธน. 3 มาตรา ชี้ ซ้ำซ้อน ไม่ชัดเจน ระบุ หากไม่ได้รับการตอบสนอง จะมีมาตรการคัดค้าน ต่อไป  


เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 14 ก.ค. 58 ที่รัฐสภา ตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำโดย นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมฯ เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดค้านการร่างรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 82(3) การกระจายอำนาจและจัดภารกิจอำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาจังหวัด ที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนั้น


มาตรา 284(5) ให้มีองค์กรบริหารพัฒนาภาคทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคและกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ จัดทำแผนและบริหารงบประมาณแบบพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาภาคที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับงานของจังหวัดและองค์กรบริหารท้องถิ่น และมาตรา 285 ที่กำหนดการปฏิรูปด้านบริหารท้องถิ่นตามแนวทางที่กำหนด โดยขอให้ทบทวน และรับฟังเสียงของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งไม่เห็นด้วยกับ 3 มาตรานี้ โดยสมาคมฯ จะคัดค้าน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ หากข้อเสนอนี้ ไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งจะมีมาตรการในการคัดค้านเป็นลำดับต่อไป

สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จี้ ปธ.สปช.ยกร่างฯ ทบทวนร่าง รธน. 3 มาตรา ชี้ ซ้ำซ้อน ไม่ชัดเจน ระบุ หากไม่ได้รับการตอบสนอง จะมีมาตรการคัดค้าน ต่อไป 14 ก.ค. 2558 12:28 14 ก.ค. 2558 13:02 ไทยรัฐ