วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลอกคลอง


เกษตรกรอาชีพปลูกหญ้าในพื้นที่หมู่ 10 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ช่วยกันลอกคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อให้น้ำที่อยู่ภายในคลอง 11 ไหลลงสู่คลอง 12 ภายหลังจากน้ำในคลองแห้งขอด จนไม่มีน้ำไปรดนาหญ้าที่เริ่มแห้งตาย บางรายต้องรื้อนาหญ้าทิ้ง เนื่องจากประสบภัยแล้ง.

14 ก.ค. 2558 07:21 14 ก.ค. 2558 07:21 ไทยรัฐ