วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สาวไทยขอเก็บเงินไว้กินข้าว ยอดขายเครื่องสำอางในประเทศปีนี้ลดวูบ 20%

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงแผนส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางว่า กสอ. ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์เครื่องสำอาง เพื่อรองรับกลุ่มผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตขึ้น เพราะปัจจุบันเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศไทยมียอดขายปีละ 200,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 120,000 ล้านบาท ส่งออก 80,000 ล้านบาท โดยประเทศไทยครองส่วนแบ่งตลาดอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งถึง 40% ของตลาดรวม และเป็นผู้ส่งออกเครื่องสำอางอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเป็นผู้ส่งออกอันดับ 16 ของโลก

ทั้งนี้ กสอ.ตั้งเป้าผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 10 ของโลก ภายใน 3-5 ปี โดยการยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการทำตลาดในรูปแบบใหม่ เช่น การค้าทางออนไลน์ เป็นต้น เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องสำอางทั่วประเทศ 762 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดเล็ก 520 ราย ขนาดกลาง 220 ราย ขนาดใหญ่ 22 ราย กสอ.จึงจะเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งจัดทำคลัสเตอร์เครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รวมกลุ่มในการพัฒนาสินค้า ยกระดับการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าภายใต้คลัสเตอร์ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย

นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กล่าวว่า การส่งออกเครื่องสำอางของไทยจากอันดับ 16 ของโลกไปสู่อันดับ 10 ของโลกภายใน 5 ปีนี้ เป็นเรื่องที่ทำได้ เนื่องจากผู้ผลิตของไทยเป็นผู้รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
มานาน ทำให้มีความเชี่ยวชาญ ในการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง การรวมตัวเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ เป็นแนวทางหนึ่งในการผลักดันไปสู่เป้าหมาย เพราะเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ คาดว่ายอดการส่งออกเครื่องสำอางในปีนี้จะขยายตัวได้ 10% จากยอดส่งออกปีก่อน แต่สัดส่วนกำไรที่ได้จะลดลง เนื่องจากต้นทุนต่างๆเพิ่มสูงขึ้น ส่วนตลาดในประเทศจะลดลง 10-20% จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา.

กสอ. ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์เครื่องสำอาง เพื่อรองรับกลุ่มผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตขึ้น เพราะปัจจุบันเครื่องสำอางที่ 14 ก.ค. 2558 02:12 14 ก.ค. 2558 02:12 ไทยรัฐ