วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนช่วยเหลือฉบับ 3 ให้วงเงินกรีซสูงถึง 86,000 ล้านยูโร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายบุญธง ก่อมงคลกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำประเทศเบลเยียม รายงานอ้างการเปิดเผยของเว็บไซต์นิตยสาร 7sur7 ของเบลเยียม ว่า หลังจากการประชุมแบบมาราธอน 17 ชั่วโมงของผู้นำประเทศสมาชิกยูโรโซน 19 ประเทศ ที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อเวลา 16:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมถึงเวลา 9:00 น. ของเช้าวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ก็สามารถบรรลุข้อตกลงแผนการช่วยเหลือทางการเงินฉบับที่ 3 กับกรีซโดยมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้น

7sur7 รายงานว่า ด้วยความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งได้สูญเสียไปหลังจากรัฐบาลซ้ายจัดของนายอเล็กซิส ซิปราสขึ้นบริหารประเทศ ให้กลับคืนมา กรีซจะต้องออกกฎหมายโดยไม่รอช้า ภายในวันพุธนี้ กรีซจะต้องปรับปรุงระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (V.A.T.) และขยายฐานภาษีเพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบบำนาญ ให้หลักประกันความเป็นอิสระของสถาบันสถิติ ELSTAT จัดตั้งหน่วยงานการคลังที่เป็นอิสระและวางระบบตัดลดงบประมาณแบบอัตโนมัติในกรณีที่เป้าหมายงบประมาณล้มเหลว มาตรการเหล่านี้เป็นเงื่อนไขแรกก่อนการเจรจาแผนการช่วยเหลือทางการเงิน ยิ่งกว่านั้น ภายในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ กรีซจะต้อง ออกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และออกกฎหมายกรีซครอบคลุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือธนาคาร

นอกจากนั้น รัฐบาลกรีซจะต้องเร่งรัดเสนอแผนการปฏิรูปอย่างจริงจัง หากต้องการให้บรรลุข้อตกลง บรรดาเจ้าหนี้ที่ต้องการแผนการปฏิรูประบบบำนาญที่ก้าวหน้า, การปฏิรูปที่สำคัญมากสำหรับกระตุ้นตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดราคาสินค้า เภสัชกรรม เบเกอรี่ การเปิดร้านในวันอาทิตย์ ฯลฯ, การแปรรูปเครือข่ายระบบการกระจายไฟฟ้า, การปรับปรุงและระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดของตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถสอดคล้องกับนโยบายด้านแรงงานตรงตามมาตรฐานระหว่างประเทศและยุโรป ท้ายสุดแล้วบรรดาเจ้าหนี้ยังต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธนาคาร

ในส่วนการจัดการแปรรูปรัฐบาลกรีซจะต้องจัดทำแผนการแปรรูปที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สำหรับการก่อตั้งกองทุนเสริมภายหลังการเจรจา ทรัพย์สินของรัฐบาลกรีซจะโอนไปให้กับกองทุนเอกชนที่จะคำนวณจากเงินทุนที่ได้จากการแปรรูปหรือทางอื่น กองทุนนี้จะบริหารเงินทุน 50,000 ล้านยูโร โดยจัดสรรจำนวน 50% สำหรับเพิ่มทุนธนาคารกรีซที่อยู่ใกล้ภาวะล้มละลาย จำนวน 12,500 ล้านสำหรับใช้คืนหนี้ และอีก 12,500 ล้านยูโรสำหรับการลงทุน กองทุนนี้จะตั้งขึ้นที่ประเทศกรีซและบริหารจัดการโดยรัฐบาลกรีซ แต่ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของสหภาพยุโรปอีกทีหนึ่ง

ด้านหน่วยงานราชการ รัฐบาลกรีซจะต้องปรับปรุงระบบราชการกรีซให้ทันสมัย และจะต้องไร้การเมืองแทรกแซง ผ่านโครงการพิเศษเป็นการเฉพาะ กรีซจะต้องเสนอแผนงานดังกล่าวภายในวันจันทร์หน้า

ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทรอยก้า กรีซจะต้องคงความสัมพันธ์ระดับปกติกับสถาบันเจ้าหนี้ทั้งสาม (สหภาพยุโรป ธนาคารกลางยุโรป และองค์การการเงินระหว่างประเทศ) รวมทั้งเมื่อต้องไปปฏิบัติงานที่กรีซ ทั้งสามสถาบันต้องไม่ถูกต่อต้านโดยรัฐบาล Syriza และบรรดาผู้สนับสนุน ยิ่งกว่านั้น ทั้งสามสถาบันจะต้องมีสิทธิที่จะตรวจดูร่างกฎหมายบางฉบับหรือการลงประชามติ

ที่ประชุมยังต้องการให้มีการยกเลิกมาตรการบางอย่างของนายซิปราส โดยรัฐบาลกรีซจะต้องทบทวนมาตรการบางอย่างที่ออกมาโดยรัฐบาลนายอเล็กซิส ซิปราส ที่ขัดแย้งกับภาระผูกพันที่รัฐบาลกรีซก่อนหน้าได้ตกลงไว้

ทั้งนี้ แผนการช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซฉบับที่ 3 นี้มีวงเงินครอบคลุมระหว่าง 82,000-86,000 ล้านยูโร สถาบันเจ้าหนี้จะทำการพิจารณาทบทวนว่าจะสามารถลดวงเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้อย่างไร ขณะที่ผู้นำประเทศยูโรโซนได้ขอให้คณะรัฐมนตรีคลังหรือยูโรกรุ๊ปแสวงหาทางออกชั่วคราวเพื่อให้กรีซสามารถรับมือกับความต้องการทางการเงินเร่งด่วน เพื่อให้สามารถชำระหนี้ที่ครบกำหนดได้ก่อนอื่น โดยเฉพาะกับไอเอ็มเอฟ

อนึ่ง บรรดาเจ้าหนี้ประเมินว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 10,000-25,000 ล้านยูโร สำหรับช่วยเหลือธนาคารกรีซในการเพิ่มทุนหรือชำระบัญชี และในกรณีที่จำเป็น ยูโรกรุ๊ปพร้อมที่จะประเมินมาตรการเพิ่มเติม (ผ่อนคลายระยะเวลาการชำระหนี้ที่ครบกำหนด) หากว่ากรีซปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้ตกลงกัน ทางด้านไอเอ็มเอฟก็ยังคงร่วมอยู่ในโครงการหนี้กรีซ ถึงแม้ว่าจะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2559 ก็ตาม

สื่อเบลเยียมเผย ผู้นำประเทศสมาชิกยูโรโซน 19 ประเทศบรรลุข้อตกลงแผนการช่วยเหลือทางการเงินฉบับที่ 3 กับกรีซ โดยมีวงเงินครอบคลุมระหว่าง 82,000-86,000 ล้านยูโร พร้อมเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้น... 14 ก.ค. 2558 00:59 14 ก.ค. 2558 06:42 ไทยรัฐ