วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"สิงห์ สปอร์ต โชว์"

"สิงห์ สปอร์ต โชว์"

  • Share:

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ยังคง เดินหน้าทำกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้เปิดโครงการ “สิงห์ สปอร์ต โชว์” โครงการที่นำกีฬา เข้าไปตามโรงเรียนในระดับมัธยม ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนสนุกกับการเล่นกีฬา

โดยได้ทำการเปิดตัวไปแล้ว ด้วยการพานักตะกร้อหญิง

ทีมชาติไทยทั้ง 5 คน ที่ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มาร่วมกิจกรรม ซึ่งทั้งหมดจะนำกีฬาตะกร้อไปสาธิตในโรงเรียนของ 9 จังหวัด ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สิงห์บุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี

รวมจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 โรงเรียน ในช่วงระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้

อรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้บริหารสิงห์ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่นำกีฬาเข้าไปตามโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความสุขและรักในการออกกำลังกาย พร้อมกับรู้จักกีฬาชนิดต่างๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มจากกีฬาตะกร้อก่อน หลังจากนี้ก็จะขยายสู่กีฬาชนิดอื่นๆต่อไป

สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ สิงห์ สปอร์ต โชว์ ทั้ง 28 โรงเรียน เริ่มด้วย ที่กรุงเทพฯ ได้แก่ ร.ร.โยนออฟอาร์ค (13 ก.ค.58), ร.ร.บางกะปิ (14 ก.ค.58), ร.ร.โยธินบูรณะ (15 ก.ค.58), ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม (16 ก.ค.58), ร.ร.มัธยมสาธิต ม.สวนสุนันทา (17 ก.ค.58), ร.ร.เทพศิรินทร์ (31 ก.ค.58)

จ.ปทุมธานี ได้แก่ ร.ร.ปทุมธานีนันทมุนีบำรุง (17 ส.ค.58), ร.ร.ปทุมวิไล (18 ส.ค.58), ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (19 ส.ค.58)/จ.นครปฐม ได้แก่ ร.ร.บัวปากท่าวิทยา (20 ส.ค.58), ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย (21 ส.ค.58), ร.ร.ราชินีบูรณะ (24 ส.ค.58)/จ.สิงห์บุรี ได้แก่ ร.ร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก (26 ส.ค.58), ร.ร.สิงห์บุรี (27 ส.ค.58), ร.ร.สตรีสิงห์บุรี (28 ส.ค.58)/

จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ร.ร.พุนพินพิทยาคม (31 ส.ค.58), ร.ร.สุราษฎร์ธานี (1 ก.ย.58), ร.ร.สุราษฎร์พิทยา (2 ก.ย.58)

จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิช–บำรุง (20 ก.ค.58), ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย (21 ก.ค.58)/ จ.เชียงราย ร.ร.สามัคคีวิทยาคม (23 ก.ค.58), ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (24 ก.ค.58) / จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ (27 ก.ค.58), ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย (28 ก.ค.58), ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ (29 ก.ค.58) /จ.ขอนแก่น ได้แก่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น (10 ส.ค.58), ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน (11 ส.ค.58), ร.ร.กัลยาณวัตร (13 ส.ค.58)

ที่สำคัญโครงการนี้ไม่ได้เน้นสอนเทคนิคการเล่น จึงไม่ใช่การเปิดคลินิกกีฬาแบบธรรมดาทั่วไป แต่เป็นโครงการที่จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักในกีฬา และอยากออกกำลังกายมากขึ้น

ซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นแก่นแท้สำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคต.

พาวเวอร์บอมบ์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้