วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำนักจุฬาราชมนตรี จี้รัฐแจง ส่ง ‘109 ชาวอุยกูร์’ ให้จีน

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี แถลงการณ์จี้รัฐบาลชี้แจงเหตุผลการส่งตัวชาวอุยกูร์ 109 คน ไปจีน ชี้ขัด ก.ม.ระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ วอนอย่าส่งคนที่เหลือไปอีก...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.58 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง กรณีการส่งตัวผู้แสวงหาที่พักพิงชาวอุยกูร์ของรัฐบาลไทย ความว่า สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ ตระหนักดีถึงท่าทีอันระมัดระวังของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาผู้แสวงหาที่พักพิงกลุ่มนี้ เพราะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และรัฐบาลต้องเผชิญกับแรงกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศ

ทางสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ เห็นด้วยอย่างยิ่งและรู้สึกขอบคุณรัฐบาลในการตัดสินใจส่งผู้แสวงหาที่พักพิงชุดแรกจำนวน 172 คน ไปยังประเทศตุรกีตามคำร้องขอของบุคคลกลุ่มนี้

อย่างไรก็ตาม สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ มีความกังวลใจและห่วงใยอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้ตัดสินใจส่งผู้แสวงหาที่พักพิงจำนวน 109 คน กลับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนได้เปิดเผยท่าทีและมีทัศนคติอย่างชัดแจ้งแล้วว่า บุคคลกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ซึ่งอาจทำให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดี

นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย โดยเฉพาะในหลักการไม่ผลักดันกลับไปสู่ความไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ ชาวมุสลิมในประเทศไทย รู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่การตัดสินใจดังกล่าว ได้กระทำขึ้นในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ อันเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมทั่วโลกต้องแสดงจำนงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง

ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯโดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์แก่ชาวมุสลิมกลุ่มนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล ดังนั้น เราจึงมีความห่วงใยต่อชะตากรรมของพวกเขาที่ได้ถูกส่งตัวกลับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย ดังนี้

1.ให้รัฐบาลไทยร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศติดตามการดำเนินคดีของรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด โดยให้ยึดหลักสิทธิมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดต่อผู้แสวงหาที่พักพิงชาวอุยกูร์

2.ให้รัฐบาลไทยระงับการส่งตัวผู้แสวงหาที่พักพิงชาวอุยกูร์ที่เหลือในประเทศไทยให้รัฐบาลจีน เพราะท่าทีอันชัดเจนของรัฐบาลจีนได้พยายามเชื่อมโยงคนกลุ่มนี้กับการก่อการร้ายโดยไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน และพร้อมที่จะลงโทษอย่างรุนแรง

3.ขอให้รัฐบาลไทยมองความมั่นคงในมิติทางจริยธรรมในการปฏิบัติต่อผู้แสวงหาที่พักพิงในประเทศไทยด้วย เพราะจริยธรรมคือ ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในชาติอย่างยั่งยืน ขณะที่ความไร้จริยธรรมของคนในชาติก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนความมั่นคงอย่างร้ายแรง

4.เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการธำรงความสัมพันธ์อันดีกับโลกมุสลิม รัฐบาลควรชี้แจงเหตุผลและทำความเข้าใจในการส่งตัวผู้ลี้ภัยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ทางสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมฯ ขอเชิญชวนให้มุสลิมในประเทศไทยร่วมกันขอพรให้ผู้ที่ถูกอธรรมได้รับความเป็นธรรม และขอให้รัฐบาลไทยได้ฝ่าวิกฤติอันยุ่งยากในครั้งนี้ไปได้ด้วยความสถาพร

นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การที่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ครั้งนี้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศช่วยตรวจสอบ และคำนึงว่า ผู้แสวงหาที่พักพิงชาวอุยกูร์ที่เหลือไม่ควรส่งไปยังประเทศจีน เนื่องจากจีนมีท่าทีที่ชัดเจนว่าจะเชื่อมโยงไปเรื่องการก่อการร้าย ทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เราก็เข้าใจรัฐบาลในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ การที่จะไปประณามอะไรที่รุนแรงก็ใช่ที่ แต่ควรที่จะเห็นอกเห็นใจกันมากกว่า.

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี แถลงการณ์จี้รัฐบาลชี้แจงเหตุผลการส่งตัวชาวอุยกูร์ 109 คน ไปจีน ชี้ขัด ก.ม.ระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ วอนอย่าส่งคนที่เหลือไปอีก... 13 ก.ค. 2558 17:00 13 ก.ค. 2558 17:24 ไทยรัฐ


advertisement