วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างตึกระฟ้ามี ท้ังส่วนเว้าส่วนโค้ง

นครแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เตรียมจะก่อสร้างมหาตึกระฟ้าที่มีรูปแบบแหวกแนวตามความใฝ่ฝันของ “บียอนเซ่” เป็นตึกระฟ้าสูง 68 ชั้น ที่มีทั้งส่วนโค้งและส่วนเว้าขึ้นในย่านธุรกิจ

บริษัทสถาปนิกอีเลนเบิร์ก เฟรเซอร์ของออสเตรเลีย ได้ตั้งชื่อว่า “หอคอยพรีเมียร์” เปิดเผยว่า หอคอยจะมีแบบลักษณะบิดเป็นเกลียวตามความฝันของบียอนเซ่ นอกจากรูปแบบตามลักษณะทางวิทยาศาสตร์จะยังแสดงออกในรูปแบบสุนทรียศาสตร์พร้อมกันไปด้วย ตึกจะมีทั้งส่วนโค้งและส่วนเว้า เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่.

นครแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เตรียมจะก่อสร้างมหาตึกระฟ้าที่มีรูปแบบแหวกแนวตามความใฝ่ฝันของ “บียอนเซ่” เป็นตึกระฟ้าสูง 68 ชั้น ที่มีทั้งส่วนโค้งและส่วนเว้าขึ้นในย่านธุรกิจ... 13 ก.ค. 2558 15:23 13 ก.ค. 2558 15:23 ไทยรัฐ


advertisement