วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผันน้ำล้น กทม. แก้นาแล้งฝน

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า จากหลายพื้นที่ของประเทศประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต้องให้เกษตรกรชะลอการทำนาปีออกไป แต่ในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ต้องการฝนกลับมีฝนตกเกือบทุกวัน ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น หัวหมาก ลาดพร้าว ฯลฯ กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและประสานงานในการช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ และช่วยป้องกันน้ำไม่ให้เข้าสู่กรุงเทพฯชั้นใน โดยใช้มาตรการปิดคลองตามแนวด้านเหนือไม่ให้น้ำไหลเข้ามาสู่ กทม.

จากนั้น กทม.จะไม่สูบน้ำไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา แต่จะปล่อยให้น้ำขังอยู่ตามแนวคลองขวาง (ตะวันออก-ตะวันตก) เมื่อเกิดมีฝนตกใน กทม. กรมชลประทานจะใช้สถานีสูบน้ำของตัวเอง ผันน้ำลงคลองประเวศน์บุรี คลองแสนแสบ และคลองหกวาสายล่าง เพื่อนำน้ำฝนจาก กทม.ไปช่วยพื้นที่เกษตรกรรมในเขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก กทม. อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียงที่มีอยู่ถึง 178,000 ไร่ และมีการปลูกข้าวไปแล้ว 70,000 ไร่

รองอธิบดีกรมชลประทานเผยอีกว่า ส่วนด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ เจ้าพระยา ซึ่งมีคลองพระพิมล คลองพระยาบรรลือ คลองฉิมพลี คลองมหาสวัสดิ์ เชื่อมต่อไปยัง จ.นนทบุรี และปทุมธานี จะทำในลักษณะเดียวกัน เพื่อผันน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่สวนผักและแปลงปลูกกล้วยไม้ เมื่อรวมศักยภาพในการสูบน้ำของกรม ชลประทานทั้ง 2 ฝั่งแล้วสามารถที่จะสูบน้ำได้ถึง 1,673.20 ลบ.ม.ต่อวินาที หากระบายน้ำออกจากกรุงเทพฯได้มากเท่าไร ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรรอบกรุงเทพฯ ที่ต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช

และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำ ขณะนี้กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพระพิมล 2 ขนาดความกว้าง 15 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 12 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองพระพิมล คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 ซึ่งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในกรณีที่เกิดน้ำหลากแล้ว เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างเช่นในปีนี้ ระบบนี้จะเป็นเครื่องมือในการระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ชั้นใน กทม.ไปช่วยพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปริมณฑล หรือพื้นที่ชั้นนอก รวมทั้งผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีนได้อีกด้วย.

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า จากหลายพื้นที่ของประเทศประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต้องให้เกษตรกรชะลอการทำนาปีออกไป แต่ในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ต้องการฝนกลับมีฝนตกเกือบทุกวัน... 13 ก.ค. 2558 14:58 13 ก.ค. 2558 14:59 ไทยรัฐ