วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4 จว.แพร่-ชลบุรี-สุโขทัย-ปทุมธานี พื้นที่ภัยพิบัติฝนแล้ง

ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ เผย 4 จังหวัด แพร่ ชลบุรี สุโขทัย และปทุมธานี เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฝนแล้ง พบปริมาณน้ำในอ่างเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก คาดฝนจะเริ่มตกชุกเดือน ส.ค....

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 58 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (คภช.) รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติภัยแล้ง ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 6 จังหวัด 24 อำเภอ 156 ตำบล 1,401 หมู่บ้าน ประกอบด้วยภาคเหนือ 3 จังหวัด นครสวรรค์ ตาก น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น และภาคตะวันออก 1 จังหวัด สระแก้ว โดยภาวะภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อไป

ขณะที่ภาวะฝนแล้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. ถึง 13 ก.ค. มีพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย แพร่ ชลบุรี สุโขทัย และปทุมธานี รวม 15 อำเภอ 79 ตำบล 601 หมู่บ้าน

ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พบว่า จากปริมาณฝนที่ตกและปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณฝนในเดือน ก.ค. จะมีไม่มากและไม่สม่ำเสมอ โดยฝนจะเริ่มตกชุกในเดือน ส.ค.และ ก.ย. 2558 ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำทั้งระบบ กรมชลประทานจึงมีการปรับลดแผนการระบายน้ำจากเดิมวันละ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงเหลือวันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ปลูกไปแล้วก่อนวันประกาศขอให้ชะลอการเพาะปลูก.

ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ เผย 4 จังหวัด แพร่ ชลบุรี สุโขทัย และปทุมธานี เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฝนแล้ง พบปริมาณน้ำในอ่างเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก คาดฝนจะเริ่มตกชุกเดือนส.ค.... 13 ก.ค. 2558 13:29 13 ก.ค. 2558 14:27 ไทยรัฐ