วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระวัง!เผาข้าวเสียของ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการค้าข้าว ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลข้าวเสียหายและเป็นผงปริมาณ 1.29 ล้านตัน และข้าวเกรดซี (ข้าวเสื่อม ไม่สามารถบริโภคได้) ที่อยู่ในโกดังเดียวกันปริมาณ 1.3 ล้านตัน แบบเปิดกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าข้าวทั่วไปสามารถเข้าร่วมประมูลซื้อข้าวในส่วนนี้ได้ จากเดิมที่กระทรวงฯจะกำหนดให้เฉพาะอุตสาหกรรมเข้ามาประมูลได้เท่านั้น โดยข้าวเสียหายและเป็นผงเปิดประมูลให้กับอุตสาหกรรมชีวมวล และข้าวเกรดซีจะเปิดประมูลให้กับอุตสาหกรรมเอทานอล เพราะผู้ประกอบการในทั้ง 2 อุตสาหกรรมมีไม่มากนัก

ทั้งนี้หากเปิดกว้างให้ผู้ค้าข้าว หรืออุตสาหกรรมอื่นประมูลได้ จะทำให้รัฐบาลได้ประโยชน์จากการประมูลมากกว่า เพราะจะมีการแข่งขันด้านราคา โดยข้าวเสียหายและเป็นผง น่าจะมีการแข่งขันกันเสนอราคาที่มากกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 4-5 บาทขึ้นไป แต่หากระบายเฉพาะให้อุตสาหกรรมชีวมวลจะถูกกดราคาเหลือ กก.ละ 1-2 บาท เพราะเชื่อว่าข้าวในส่วนนี้ไม่ได้เสียหาย หรือเป็นฝุ่นแป้งทั้งหมด มีบางส่วนที่สามารถคัดแยกและนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่ได้ราคาสูงกว่า อย่างราคาปลายข้าวที่ขายในตลาดปัจจุบันไม่ต่ำกว่า กก.ละ 8 บาท ส่วนข้าวเกรดซีหากมีการแข่งขันเสนอราคา เชื่อว่าจะสูงกว่า กก.ละ 7-8 บาท

ส่วนข้อกังวลที่ว่าข้าวเกรดซี และข้าวเป็นฝุ่นผง หากเปิดระบายให้ผู้ประกอบการค้าข้าวอื่นๆ อาจทำให้ข้าววนกลับมาสู่ตลาดข้าวปกตินั้น เป็นไป
ได้ยาก เพราะผู้ประกอบการค้าข้าวในตลาดมีการสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองด้วย หากนำของไม่มีคุณภาพมาขาย จะทำลายชื่อเสียงของตัวเอง.

ขณะนี้ผู้ประกอบการค้าข้าว ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลข้าวเสียหายและเป็นผงปริมาณ 1.29 ล้านตัน และข้าวเกรดซี (ข้าวเสื่อม ไม่สามารถบริโภคได้) ที่อยู่ในโกดังเดียวกันปริมาณ 1.3 ล้านตัน 13 ก.ค. 2558 00:57 13 ก.ค. 2558 00:57 ไทยรัฐ