วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสวนาประมงอวนล้อมปลากะตัก หาแนวปลดล็อกที่ไม่ขัด ก.ม.

กลุ่มประมงอวนล้อมปลากะตัก จากภาคตะวันออกและใต้ เร่งระดมความเห็น หาแนวทางเสนอปลดล็อก พ.ร.บ.ประมง 2558 เชื่อหากให้งดทำประมงปลากะตัก กระทบโรงงานผลิตน้ำปลาแน่ ...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 ก.ค. ตัวแทนกลุ่มประมงอวนล้อมปลากะตัก จากหลายจังหวัด ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ จำนวน 300 คน เดินทางเข้าร่วมเสวนาที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางเสนอต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มประมงอวนล้อมปลากะตัก ที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.ประมง 2558 อยู่ในขณะนี้

นายสมเกียรติ สมรรถการ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตราด และเลขาธิการสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตราด กล่าวว่า ผลกระทบจาก พ.ร.บ.ประมง 2558 ที่รัฐบาลได้ประกาศบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของกลุ่มประมงหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนั้น การระดมความคิดเห็นของกลุ่มประมงอวนล้อมปลากะตักครั้งนี้ จึงเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาทางปลดล็อกเพื่อแก้ไขและช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือแนวทางของรัฐบาล ตลอดจนข้อบังคับของไอยูยู ตามที่รัฐบาลได้ตกลงเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะทำอย่างไรเพื่อให้เรือประมงสามารถออกทำประมงได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และสอดรับเป็นไปตามแนวทางของไอยูยู

อย่างไรก็ดี การระดมความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้ว ยังมองว่า การทำประมงอวนล้อมปลากะตัก ไม่ใช่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะปลากะตักมีอายุไขของตัวเองเพียง 6 เดือนเท่านั้น หากอายุผ่านพ้น 6 เดือนไปแล้ว ปลากะตักจะตายไปเอง ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะมาจากภาคราชการที่ปล่อยปละละเลยไม่จริงจังในการดำเนินการ

ขณะที่นายสันติ ตันติเวชวุฒิกุล นายกสมาคมโรงงานน้ำปลาจังหวัดระยอง มองว่า ปลากะตักถือเป็นวัตถุดิบสำคัญและเป็นวัตถุดิบชั้นยอดของการผลิตทำน้ำปลา หากให้งดทำประมงปลากะตัก โรงงานน้ำปลา จะได้รับผลกระทบแน่นอน และระยองใช้คำขวัญว่า น้ำปลารสเด็ด ก็คงจะไม่รสเด็ดอีกต่อไป.

กลุ่มประมงอวนล้อมปลากะตัก จากภาคตะวันออกและใต้ เร่งระดมความเห็น หาแนวทางเสนอปลดล็อก พ.ร.บ.ประมง 2558 เชื่อหากให้งดทำประมงปลากะตัก กระทบโรงงานผลิตน้ำปลาแน่ ... 12 ก.ค. 2558 20:25 12 ก.ค. 2558 21:17 ไทยรัฐ