วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยกร่างฯ ชงถกหมวดศาล-ตรวจสอบใช้อำนาจรัฐ

กมธ.ยกร่างฯ ชงถกหมวดศาล-ตรวจสอบใช้อำนาจรัฐ ในการประชุมนอกสถานที่ ที่พัทยา ไม่กังวลคณะผู้พิพากษา ทำหนังสือค้าน เชื่อร่าง รธน. ไม่น่าเกี่ยวข้องรัฐบาลแห่งชาติ ...

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราว่า ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ กมธ.ยกร่างฯ จะเดินทางไปประชุมพิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรานอกสถานที่ ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี จะหารือเกี่ยวกับบทบัญญัติรายมาตราในภาค 3 หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง รวมทั้งบทบัญญัติบางมาตราที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ และเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระทั้งหมดให้เกิดความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น จึงคาดว่ากระบวนการทุกอย่างน่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในช่วงการประชุมนอกสถานที่ในครั้งนี้ ส่วนประเด็นที่ทางคณะผู้พิพากษาทำหนังสือคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญในหมวดศาลยุติธรรมนั้น ยืนยันว่าเราจะนำความเห็นที่แต่ละฝ่ายเสนอมาประกอบการพิจารณา เราไม่กังวล เพราะทำหน้าที่และตัดสินใจด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ หากดูจากมาตราก็คาดว่าประเด็นดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของ กมธ.ยกร่างฯ ในวันที่ 13 ก.ค. นี้

นายคำนูญ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า สปช.จะเสนอให้เขียนจะกำหนดรัฐบาลแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีคนกลางไว้ในบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญใหม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดทำหนังสือถึง กมธ.ยกร่างฯ แต่มองว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลแห่งชาติ แต่ถ้ามีคนเสนอทาง กมธ.ยกร่างฯ ก็คงต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง.

กมธ.ยกร่างฯ ชงถกหมวดศาล-ตรวจสอบใช้อำนาจรัฐ ในการประชุมนอกสถานที่ ที่พัทยา ไม่กังวลคณะผู้พิพากษา ทำหนังสือค้าน เชื่อร่าง รธน. ไม่น่าเกี่ยวข้องรัฐบาลแห่งชาติ ... 12 ก.ค. 2558 19:05 12 ก.ค. 2558 19:20 ไทยรัฐ