วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อลงกรณ์ ชี้ ยุทธศาสตร์มั่นคงไทย อย่าถือไพ่หน้าเดียว

"อลงกรณ์" ชี้ ยุทธศาสตร์มั่นคงไทย อย่าถือไพ่หน้าเดียว แนะ ใช้ประโยชน์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในช่วงเวลาที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 58 นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (เลขาวิป สปช.) กล่าวถึงการวางยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย ในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้ ว่า ในยุคสมัยรัชกาลที่ 3 ชาติไทย ต้องพึ่งพาตลาดจีนในการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศถึงกว่า 2 ใน 3 ของทั้งหมด พอถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 ชาติไทยก็ถูกชาติตะวันตก เช่น อังกฤษและฝรั่งเศส เจ้าอาณานิคมยุคนั้น แผ่อิทธิพลขยายค้าขาย และใช้นโยบายเรือปืนบังคับให้ไทยต้องเปิดประเทศ

ต่อมา เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ เริ่มยุคสงครามเย็นกับรัสเซีย ขณะที่จีนช่วงนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์หนุนการปฏิวัติในอินโดจีน ไทยหันกลับไปอิงหนุนชาติตะวันตก ยืนตรงข้ามจีนและรัสเซีย ประเทศไทยรวมกลุ่มอาเซียน เมื่อสงครามอินโดจีนยุติ ในปี 2518 และสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย เมื่อประเทศอินโดจีน ทยอยสมัครเป็นสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยเริ่มวางนโยบายบนฐาน Asean First และ Asean Hub พร้อมกับเป็นมิตรกับจีนและรัสเซีย พร้อมกับสหรัฐฯ จากนั้นชาติไทยก็ยึดกุสโลบายถือไพ่หลายหน้าอย่างสมดุลและมัดความมั่นคงไว้กับอาเซียน นี่คือยุทธศาสตร์โลกด้านความมั่นคงของไทยในปัจจุบัน

"อลงกรณ์" ชี้ ยุทธศาสตร์มั่นคงไทย อย่าถือไพ่หน้าเดียว แนะ ใช้ประโยชน์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในช่วงเวลาที่เหมาะสม 12 ก.ค. 2558 12:00 12 ก.ค. 2558 15:41 ไทยรัฐ