วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯ วิป สปช. ปัด สปช.หนุนตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

เลขาฯ วิป สปช. ปัดข่าว สปช.หนุนตั้ง รบ.แห่งชาติ ยอมรับ เคยมีเพียงการพูดคุยกันหาทางออกประเทศหลังมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ในวง สปช.วงเล็กๆ เท่านั้น ไม่เคยคิดนำเสนอต่อสาธารณชน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 58 นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (เลขาฯ วิป สปช.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า สปช.จะเสนอให้มีรัฐบาลแห่งชาตินั้น ว่า ไม่ทราบว่า กระแสข่าวดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร แต่ยืนยันว่า สปช.ไม่เคยเสนอเรื่องรัฐบาลแห่งชาติคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ และในคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ส่งให้กับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 8 คำขอ ก็ไม่มีเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เคยมีสมาชิกบางส่วนพูดถึงเรื่องการหาทางออกให้กับประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน ภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า ในลักษณะให้มีรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองที่ได้เสียงมากที่สุด 2 พรรค ร่วมเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้มั่นใจว่า ประเทศจะเดินหน้าได้โดยไม่เกิดวิกฤติเหมือนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แบบที่เรียกว่าแกรนด์คอลิชั่น (grand coalition) ซึ่งแตกต่างจากแนวทางเรื่องรัฐบาลแห่งขาติ แต่ก็เป็นเพียงการพูดคุยในวงเล็กๆ เท่านั้น ซึ่งยังไม่มีใครคิดนำเสนอต่อสาธารณชนเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

เลขาฯ วิป สปช. ปัดข่าว สปช.หนุนตั้ง รบ.แห่งชาติ ยอมรับ เคยมีเพียงการพูดคุยกันหาทางออกประเทศหลังมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ในวง สปช.วงเล็กๆ เท่านั้น ไม่เคยคิดนำเสนอต่อสาธารณชน 12 ก.ค. 2558 11:53 12 ก.ค. 2558 12:46 ไทยรัฐ