วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Fill in/ find it hard/ the first two years

Fill in/ find it hard/ the first two years

  • Share:

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เขียนใบสมัครพนักงานใหม่มาให้ผู้จัดการใหญ่ดู ปรากฏว่าเขียนผิดดังนี้ครับ...✘...Please read the notes before filling the application form. กรุณาอ่านข้อความก่อนกรอกใบสมัคร ที่ผมว่าผิดก็เพราะวลี กรอกใบสมัคร นั้น ไม่ได้ใช้แค่ ...✘...fill a form แต่ต้องใช้...✔... fill in a form หรือ...✔...fill out a form

หลังจากผู้จัดการใหญ่แนะนำ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็ไปแก้ข้อความเสียใหม่ว่า...✔...Please read the notes before filling in the application form.

อีกวลีหนึ่งซึ่งผมเคยใช้ผิดๆ ก็คือ...✘...find hard/ easy/ difficult to do something เช่น...✘...My father found easy to teach. พ่อผมพบว่าง่ายที่จะสอน ขอเรียนว่า ฝรั่งนิยมใช้ ...✔...find it hard,...✔...find it easy หรือ...✔...find it difficult to do something มากกว่า อย่างประโยคข้างบน ผมต้องพูดซะใหม่ว่า...✔...My father found it easy to teach.

One two three four คือ เลขจำนวน

First, second, third forth คือ เลขลำดับที่

นักเรียนบางคน ใช้ เลขจำนวน+เลขลำดับที่+นาม ซึ่งผิดนะครับ

ถ้าจะพูดจะเขียนให้ถูกต้อง จะต้องใช้ เลขลำดับที่+เลขจำนวน+นาม อย่างเช่น...✘...the two first years...✔...the first two years ในสองปีแรก.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้