วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวท่าศาลา4ตําบล คัดค้านผังเมืองใหม่

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายอำนวย ยุติธรรม ประธานเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความเป็นธรรม จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตอนบ่าย วันที่ 13 ก.ค. จะนำ ชาวบ้านจาก ต.ท่าขึ้น ต.สระแก้ว ต.กลาย และ ต.ตลิ่งชัน มาชุมนุมประท้วง ณ อบต.ท่าขึ้น จากนั้น จะเคลื่อนขบวนไปยังสนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทำการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556 ซึ่งใช้มาตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2557 โดยกำหนดบัญชีท้ายการใช้ประโยชน์ที่ดินแก้ไขเพิ่มเติมจากการใช้ผังเมืองรวมซึ่งใช้มา 5 เดือนเศษ มีรายละเอียดของการแก้ไขที่หมกเม็ด ซ่อนเร้น ส่งผล กระทบต่อพี่น้องประชาชนชาว ต.ท่าขึ้น ต.สระแก้ว ต.กลาย ต.ตลิ่งชัน และใกล้เคียง

นายอำนวยเปิดเผยอีกว่า กล่าวคือ ข้อ 3 (4) การดูดทราย และ (5) การลำเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลำเลียง ผังเมืองรวมฉบับ ที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้สายพานลำเลียงได้ แต่การแก้ไขเพิ่มเติมสามารถใช้สายพานลำเลียงได้ จะเปิดโอกาสให้นายทุนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการได้ ซึ่งจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งคลองกลาย อย่างมหาศาล และข้อ 42 โรงงาน ประกอบกิจการ เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ คือ 1.การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี และ 2.การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะ เคมีภัณฑ์อันตราย กำหนดให้ทำได้เฉพาะในพื้นที่ อ.พระพรหม และ ต.ท่าขึ้น ซึ่งเท่ากับว่าจะเปิดโอกาส ให้โรงงานเคมีภัณฑ์และสารเคมีมาตั้งในพื้นที่ได้เพราะกฎหมายผังเมืองเขียนเปิดช่องไว้

“พวกเราต้องออกมาคัดค้าน หากไม่ร่วมมือกัน ในวันข้างหน้าจะเห็นดินถล่ม น้ำทะเลหนุนสูง น้ำบาดาล ใช้ไม่ได้ ต.ท่าขึ้น จะกลายเป็นเขตกำจัดขยะ เขตเก็บสารพิษ สารกัมมันตภาพรังสี เมื่อนั้นก็จะสายเกินไป” นายอำนวยกล่าวในที่สุด.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายอำนวย ยุติธรรม ประธานเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความเป็นธรรม จ.นคร– ศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตอนบ่าย วันที่ 13 ก.ค. จะนำ ชาวบ้านจาก ต.ท่าขึ้น ต.สระแก้ว ต.กลาย และ ต.ตลิ่งชัน มาชุมนุมประท้วง ณ อบต.ท่าขึ้น 12 ก.ค. 2558 07:15 12 ก.ค. 2558 07:32 ไทยรัฐ