วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม่ฮ่องสอน ดำเนินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 'อยู่เย็น เป็นสุข'

สำนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 'อยู่เย็น เป็นสุข' แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านท่าข้ามเหนือ ตัวแทนจาก อ.แม่สะเรียง ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด

วันที่ 11 ก.ค.58 นายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหมู่บ้านท่าข้ามเหนือ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด 

สำหรับบ้านท่าข้ามเหนือได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2557 โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุสาธิตแก่ครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน จำนวน 50,000 บาท ปัจจุบันได้มีการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มค้าขาย เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู และกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง เป็นต้น

เมื่อสมาชิกมีผลผลิตและบริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียงและเหลือใช้ จึงมีแนวคิดเปิดตลาดชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางนำสินค้าออกมาจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ โดยมีการเปิดตลาดนัดทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ในกลุ่ม (หมู่บ้าน) จำนวน 18,000 บาท

สำหรับการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านแม่ทะลุ อ.สบเมย บ้านป่าปุ๊ อ.เมือง บ้านท่าข้ามเหนือ อ.แม่สะเรียง บ้านแม่สุรินทร์ อ.ขุนยวม บ้านใหม่พัฒนา อ.แม่ลาน้อย บ้านผาเผือก อ.ปางมะผ้า และ บ้านห้วยแก้ว อ.ปาย โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

สำนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 'อยู่เย็น เป็นสุข' แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านท่าข้ามเหนือ ตัวแทนจาก อ.แม่สะเรียง ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด 11 ก.ค. 2558 16:30 12 ก.ค. 2558 22:10 ไทยรัฐ