วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิกฤติภัยแล้ง58! ภาคเหนือมีฝนตกบ้าง แต่ยังไม่บรรเทาผลกระทบ

สถานการณ์ภัยแล้งที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ยังคงขยายวงกว้าง พืชไร่เสียหายจำนวนมาก เกษตรกรวิตกขาดรายได้ ด้านน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ลดลงต่อเนื่อง เห็นพื้นดินเป็นแนวยาว เช่นเดียวกับอ.เสนา จ.พระนครอยุธยา ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยวิกฤติ ชาวนาแย่งกันสูบน้ำ...

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งใน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ยังคงขยายวงกว้างทั้งที่มีฝนตกลงมาบ้างโดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพทำสวนมะม่วง ไร่ข้าวโพด ไร่ถั่วเขียว และไร่อ้อย เกิดภัยแล้งอย่างหนักทั้งๆ ที่เมื่อ 2 วันก่อน มีฝนตกลงมาบ้างแต่ไม่ได้ช่วยให้พืชผลที่ปลูกไว้ดูดซับน้ำได้และยังคงขาดน้ำยืนต้นตาย โดยผลมะม่วงโชคอนันต์ที่ออกผลขาดน้ำผลร่วงเสียหายมาก

จากการสอบถาม นางแต๋ว มั่นคำ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92 ม.9 ต.คลองยาง ทราบว่า ลูกชายของตนเองได้ปลูกถั่วเขียวไว้จำนวน 30 ไร่ ข้าวโพด 20 ไร่ แต่สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลให้ต้นถั่วเขียวและข้าวโพดได้ขาดน้ำและยืนต้นตาย จำเป็นต้องไถต้นถั่วเขียวและต้นข้าวโพดทิ้งทั้งหมด สร้างความเสียให้เป็นอย่างมากต่อต้นถั่วเขียวที่ไถทิ้ง เนื่องจากขาดน้ำเป็นหนที่ 2 ทั้งๆ ที่เมื่อ 2 วันก่อนฝนได้ตกลงมาบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย ตนจึงได้นำกระถางออกมาเดินเก็บฝักถั่วเขียวที่ยังคงเหลืออยู่บ้าง เพื่อนำไปเกาะเมล็ดเพื่อเก็บไว้ทำพันธุ์ปลูกครั้งต่อไปดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้อะไรเลย

เช่นเดียวกับ นางเสน่ห์ เฉียบแหลม อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 9 ต.คลองยาง ได้เล่าให้ฟังว่า ตนเองได้ทำสวนมะม่วงโชคอนันต์ไว้จำนวน 7 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถเก็บผลส่งขายได้ทั้งปี แต่ปีนี้สวนมะม่วงเจอภัยแล้งเล่นงานอย่างหนัก ทำให้ผลของมะม่วงที่กำลังติดลูกขาดน้ำ เหลืองและร่วงจนเกือบหมดต้น

ส่วนสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนบริเวณด้านเหนือประตูสามารถมองเห็นพื้นดินเป็นแนวยาว ซึ่งปริมาณน้ำบริเวณหน้าประตูอยู่ที่ 55.72 ล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 52.17 ล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เปิดประตูระบายน้ำ 1 บานจากทั้งหมด 5 บาน คือประตูบานที่ 4 จากสูง 0.03 เซนติเมตร เหลือเพียง 0.01 เซนติเมตร ซึ่งปริมาณน้ำไหลผ่าน 0.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนประตูระบายน้ำบ้านคลองหกบาทน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้เนื่องระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับประตู

แม่น้ำน้อย เมืองกรุงเก่าวิกฤติ ชาวนาแย่งกันสูบน้ำ

ขณะที่นายอภิชาติ โตลิดกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ อ.เสนา และประตูระบายน้ำที่เชื่อมกับแม่น้ำน้อย และไหลเข้าสู่คลองสาขาต่างๆ ที่ไหลผ่าน มีความยาว 32 กิโลเมตร ซึ่งมีอำเภอบางบาล ผักไห่ และ เสนา ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำน้อย โดยพบว่า ระดับน้ำในคลองสาขาที่ไหลส่งมาจากแม่น้ำ ล่าสุดมีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก ทำให้เกษตรกรทั้ง 3 อำเภอปลูกข้าวก่อนที่กรมชลประทานประกาศมี กว่า 2 แสนไร่ ส่วนใหญ่กำลังตั้งท้อง จึงทำให้ชาวนาต้องแย่งกันสูบน้ำ

"ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอที่เสี่ยงกับการขาดน้ำของพี่น้องเกษตรกร ต้องลงมือควบคุมการสูบน้ำด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้การสูบน้ำกลายเป็นการแย่งน้ำ พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำจะได้น้ำเท่าเทียมกันหมดและยังเป็นการลดการ เสี่ยงในการสูญเสียข้าวที่กำลังตั้งท้องไม่ให้เสียหายทั้งหมด"

นายสมจิต มงคลหมู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.รางจระเข้ อ.เสนา กล่าวว่า ปีนี้คลองชลประทานน้ำแห้งแล้งที่สุด ไม่สามารถส่งน้ำต่อไปยังคลองสาขาได้ ถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เชื่อว่า ภายใน 7 วัน หากน้ำยังไม่มีเพิ่ม และฝนยังไม่ตก ชาวนาต้องเตรียมรับมือกับความเสียหายทั้งหมด

ภาคเหนือ เริ่มมีฝน น้ำในเขื่อนภูมิพลปริมาณสูงขึ้น

ขณะที่สถานการณ์ในภาพรวมในพื้นที่ต่างๆ พบว่าภาคเหนือ ได้เร่ิมมีฝนตก ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลสูงขึ้น หลังจากการทำฝนหลวงมากว่า 2 สัปดาห์ แต่ยังอยู่ในวิกฤติระดับ 2 ส่วนที่จ.แพร่ พบว่าสถานการณ์ภัยแล้ง ได้ส่งผลกระทบต่อกิจการฟาร์มเลี้ยงหมู โดยหมูกว่า 5,000 ตัว ขาดน้ำ แม้ว่าบางพื้นที่ฝนจะตกลงมาเมื่อ 2 วันที่แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ภัยแล้ง )โดยปัจจุบันมี 13 จังหวัด 90 อําเภอ 525 ตําบล 5,035 หมู่บ้าน แยกเป็นภาคเหนือ 3 จังหวัด ในจ.พิษณุโลก ตาก และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจ.นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อํานาจเจริญ และสุรินทร์ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในพื้นที่จ.ลพบุรี นครสวรรค์ ราชบุรี สระบุรี และสระแก้ว

สถานการณ์ภัยแล้งที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ยังคงขยายวงกว้าง พืชไร่เสียหายจำนวนมาก เกษตรกรวิตกขาดรายได้ ด้านน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ลดลงต่อเนื่อง เห็นพื้นดินเป็นแนวยาว... 11 ก.ค. 2558 14:10 11 ก.ค. 2558 16:13 ไทยรัฐ