วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นาวิกโยธิน' ฝึกเข้มกำลังพล ก่อนส่งลงไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้

นาวิกโยธินติวเข้มกำลังพลก่อนลงไปปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ความไม่สงบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียของกองกำลังทหาร

วันที่ 11 ก.ค.58 พล.ร.ต.นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการฯ เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนกำลังพลเพื่อผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี งป.59 ในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่

พล.ร.ต.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน กล่าวว่า การฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่เตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อความไม่สงบ และฝึกทบทวนกำลังพลให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้อาวุธ ที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติการจริง ที่สำคัญเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อย่างแท้จริง

การฝึกแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการอบรมก่อนการฝึก ขั้นการฝึกในที่ตั้ง และขั้นการฝึกในภาคสนาม รวมถึงกระบวนการยุติธรรม และงานนิติวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของการเก็บหลักฐาน วัตถุพยาน โดยแพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

ด้าน พล.ร.ท. ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกกำลังพลให้เกิดทักษะ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารให้สูงขึ้น เพื่อพร้อมต่อสถานการณ์ที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียของกำลังพลลงได้

กำลังพลทุกนายจะต้องได้รับการฝึกอย่างจริงจัง สามารถทำหน้าที่แทนกันได้ รวมถึงความระแวดระวังในพื้นที่ที่อาจถูกลอบวางระเบิด ถูกซุ่มยิง นาวิกโยธินได้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มาเกือบ 50 ปี ตั้งแต่ปี 2512 จึงมีผู้ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ ที่สามารถมาให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการศึกษาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง

นาวิกโยธินติวเข้มกำลังพลก่อนลงไปปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ความไม่สงบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียของกองกำลังทหาร 11 ก.ค. 2558 11:56 11 ก.ค. 2558 12:28 ไทยรัฐ