วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
SKC Team ปันไอเดียสร้างรอยยิ้มเกษตรกร เนรมิต "คลังเมล็ดพันธุ์"

SKC Team ปันไอเดียสร้างรอยยิ้มเกษตรกร เนรมิต "คลังเมล็ดพันธุ์"

โดย ยายรหัส
12 ก.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

มะเขือเทศ ที่ออกดอกออกผลบนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ในหมู่บ้านแวง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นอีกอาชีพที่ชาวบ้านแวงหันมานิยมปลูกเพื่อเสริมรายได้หลังเสร็จสิ้นฤดูทำนา

ผลผลิตแต่ละครั้งที่ออกมา แม้ว่าจะมีบริษัทเอกชนเข้ามารับซื้อถึงที่ ทั้งยังสนับสนุนให้เพาะปลูก แต่กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนต้องพิถีพิถัน เริ่มจากการหาซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีมาตรฐาน การดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องยาที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายไม่น้อย ซ้ำร้ายบางครั้งยังต้องเผชิญสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงอีกด้วย

โจทย์ปัญหาที่หนักหนาสำหรับชาวบ้านที่ว่า จุดประกายให้ 2 หนุ่ม 1 สาว ปวีณวัช โสสุทธิ์ “วอร์ม” ปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เกรียงไกร พิมดา “บอล” และ ปิยวรรณ อินทรพานิชย์ “น้ำตาล” ปี 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมพลในนาม SKC Team ช่วยชาวบ้านพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เนรมิตโครงการ “คลังเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มเกษตรกรตำบลแวง จังหวัดสกลนคร” เพื่อช่วยคลายปัญหาของเกษตรกรด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่สามารถเก็บไว้เพาะปลูกได้ทุกปี ลดต้นทุนในการจัดซื้อจากภาคเอกชน โดยมี อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์ จากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา
“วอร์ม” อาสาฉายภาพถึงกิจกรรมในโครงการว่า “เริ่มจากการลงพื้นที่ทำงานกับชาวบ้าน สร้างความคุ้นเคยและ ดึงดูดให้ชาวบ้านหันมาสนใจการเกษตรวิถีชาวบ้าน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน โดยเชิญนักวิชาการและเกษตรกรที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอด จากนั้นพวกเรากลุ่ม SKC Team ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการ

แสดงให้ชาวบ้านได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดเก็บผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และนำเสนอการใช้งานของเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์ รวมถึงรูปแบบการเก็บรักษาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าใจ นอกจากนี้ก็เสริมไอเดียให้ชาวบ้านเรียนรู้การทำตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ คือการจัดตลาดนัดเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตการเกษตรมาวางจำหน่ายและแลกเปลี่ยนผลผลิต รวมถึงการสร้างกลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Social Network ตามด้วยการจัดทำฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์ผักและจำนวนที่เกษตรกรเก็บ เพื่อที่จะสะดวกในการนำมาแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เป้าหมายโครงการเราต้องการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยังประโยชน์สู่ความยั่งยืน”

“ตอนแรกพวกเราหวังเพียงว่าเกษตรกรจะมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้อง การของกลุ่มเป้าหมาย แต่ สิ่งที่พวกเราได้กลับมามากกว่านั้นคือความสุขใจเมื่อเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเกษตรกรทุกคน ที่ให้ความเป็นกันเอง และ แบ่งปันความรู้ภูมิปัญญาโดยเอ็นดูพวกเราเหมือนลูกหลานที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิด สิ่งเหล่านี้หาได้ในห้องเรียนธรรมชาติมันสุขใจอย่างบอกไม่ถูกครับ” “วอร์ม” กล่าวด้วยความอิ่มเอมใจ

“บอล” เสริมว่า “ขั้นตอนการทำงานที่ยากที่สุดคือการลงพื้นที่ช่วงแรก พวกเราต้องทำให้ชาวบ้านเชื่อใจและยอมรับ โดยเดิน ทางไปพบปะกับชาวบ้านบ่อยๆ เราต้องเข้าหาโดยนำกิจกรรมเป็นตัวเชื่อม เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ ชาวบ้านหลายคนมีภูมิความรู้มากมาย หลายสิ่งเราได้ไอเดียใหม่ๆมาประกอบการทำงาน สุดท้ายชาวบ้านก็เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปทำงาน ในระหว่างทำงานยอมรับว่าเราต้องเจอปัญหามากมาย ทั้งสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การนัดหมาย การติดต่อสื่อสาร ถือ เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่สำคัญรู้จักวินัยในการทำงานมากขึ้น ครับ”

ส่วนสาว “น้ำตาล” กล่าวว่า “อีกความภาคภูมิใจที่เราได้รับคือ โครงการที่เราทำได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากโครงการกระทิงแดง ยู-โปรเจกต์ ปี 2 ซึ่งก็เกิดจากสามัคคีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากเพื่อนในกลุ่มแม้จะอยู่ต่างคณะ แต่เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้ ที่สำคัญคือความรู้นอกห้องเรียนมากมายที่เราได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการเราประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัล นอกจากนี้การได้เข้าร่วมโครงการกระทิงแดงยู-โปรเจกต์ครั้งนี้ เรายังได้เพื่อนต่างมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมโครง– การ และได้เข้ารับการอบรมถึงขั้นตอนการเขียนโครงการ และกระบวนการทำงานกลุ่มด้วยค่ะ”

ขณะที่ อาจารย์ปริญญา ฝากประเด็นทิ้งท้ายว่า “การทำงานร่วมกับชาวบ้านใกล้เคียงถือเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงาน ซึ่ง การได้ทำงานร่วมกับคนในชุมชนคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญมาตลอด”

“ยายรหัส” สนับสนุนเต็มที่กับการเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้นำทฤษฎีความรู้ที่ร่ำเรียนมาสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพราะนอกจากเป็นการขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว

ที่สำคัญยังเป็นการเสริมประสบการณ์ที่มากคุณค่าที่หาไม่ได้ในห้องเรียน.

ยายรหัส / รายงาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้