วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข้าขั้นวิกฤติ!! น้ำบึงบอระเพ็ดแห้งกว่าปกติ หวั่นกระทบพันธุ์สัตว์น้ำ

บึงบอระเพ็ดกำลังเข้าขั้นวิกฤติ มีปริมาณน้ำลดลงจนน่าเป็นห่วง ชาวประมงท้องถิ่นออกเรือหาปลาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนานและ การทำนาของชาวนาในพื้นที่ แม้แต่นาใกล้บึงบอระเพ็ดก็ขาดแคลนน้ำ...

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ กำลังเข้าขั้นวิกฤติ มีปริมาณน้ำลดลงจนน่าเป็นห่วง นอกจากความเดือดร้อนของเกษตรกรรอบบึงแล้ว พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด ที่เป็นมรกดทางธรรมชาติอันล้ำค่า ก็อาจได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอย่างหนักตามไปด้วย ถ้ายังไม่มีใครจริงจัง กับการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ดอย่างเป็นระบบ โดยมีชาวประมงพื้นบ้านออกเรือหาปลาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เป็นมายาวนานนับเดือนของชาวประมงท้องถิ่น เกิดขึ้นหลังระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีเนินดิน ตอไม้และป่า ขึ้นปกคลุมจากน้ำที่ตื้นเขิน ส่งผลให้พื้นที่หาปลาลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ในขณะปริมาณปลาที่เคยหาได้นั้นก็ลดลงด้วยเช่นกัน

นายสมบูรณ์ สิงห์เหม ชาวประมงท้องถิ่น ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้น้ำในบึงบอระเพ็ดแห้งเร็วนั้นมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนานและ การทำนาของชาวนาในพื้นที่ ซึ่งทุกปีจะมีการแย่งกันสูบน้ำจากบึงบอระเพ็ดจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ทำนาตลอด ทุกปี

ขณะที่ นายวันชาติ ใหญ่ยงค์ ชาวนาตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ที่ต้องใช้น้ำจากสระที่กักเก็บไว้มาใส่พืชทางการเกษตรและนาข้าว โดยน้ำทั้งหมดได้สูบมาจากบึงบอระเพ็ด และทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ชาวนาส่วนใหญ่ที่อยู่รอบบึงบอระเพ็ด ต่างสูบน้ำจากบึงบอระเพ็ดออกมาทำนากันเป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดลดลงอย่างรวดเร็ว จนบางพื้นที่ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้แล้ว ในขณะที่ต้นข้าวที่อยู่รอบๆ บึงจำนวนมากกำลังขาดแคลนน้ำและต้องยืนต้นตายหาก ฝนยังไม่ตกลงมาอีกภายในสองสัปดาห์นี้

สอดคล้องกับนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มองว่า ปัญหาของบึงบอระเพ็ดเริ่มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงขณะนี้ถือได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตเนื่องจากปริมาณน้ำได้ลดลงและพื้นที่ ของบึงเหลือไม่ถึงตามจำนวนที่ระบุในแผนที่ เนื่องจากมีการบุกรุกเพื่อทำการเกษตรและปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันประชากรปลา และระบบนิเวศน์ในบึงได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้นได้ทำการวิจัยและได้รับความเห็นจากชาวบ้านรอบบึงบอระเพ็ดว่า ควรบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดให้เป็นระบบและชัดเจน ทั้งเรื่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดและกำหนดเขตกรอบการใช้ประโยชน์จากน้ำในบึงฯ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่จริงจังกับเรื่องนี้เท่าที่ควร

สำหรับ บึงบอระเพ็ด เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ อันดับที่ 5 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ อยู่ในท้องที่ 3 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ, อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง กลางบึงมีตำหนักแพที่สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ชื่อเดิมบึงบอระเพ็ดคือ "ทะเลเหนือ" หรือ "จอมบึง" มีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจระเข้ จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด มีพันธุ์สัตว์ที่หายากรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีระดับน้ำสูงกว่า ร.ท.ก.(ระดับน้ำทะเลปานกลาง) อยู่ที่ 24 เมตร 

ส่วนข้อมูลทางการเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่การทำนา 2,300,000 ไร่ และสามารถทำนาได้จริง 850,000 ไร่ ส่วนที่ต้องชะลอทำนา 1,450,000 ไร่ มีส่วนที่ได้ประสบภัยแล้งเสียหายไปแล้ว คือ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอเมือง อำเภอโกรกพระ ข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรจังหวัดนครสวรรค์มีข้าวเสียหายไปแล้ว 10,094 ไร่ พืชไร่ 180,746 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 144 ไร่ รวม 190,984 ไร่ บางส่วนได้รับการเยียวยาไปบ้าง.

บึงบอระเพ็ดกำลังเข้าขั้นวิกฤติ มีปริมาณน้ำลดลงจนน่าเป็นห่วง ชาวประมงท้องถิ่นออกเรือหาปลาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนานและ การทำนาของชาวนาในพื้นที่ แม้แต่นาใกล้บึงบอระเพ็ดก็ขาดแคลนน้ำ... 11 ก.ค. 2558 02:43 11 ก.ค. 2558 03:23 ไทยรัฐ