วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหม

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิด “สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road Confucius Institute)” แห่งแรกของโลกที่ประเทศไทยแล้ว โดยความเห็นชอบของสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยสถาบันดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนให้แก่สถาบัน

การศึกษา หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้บริการการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ระหว่างจีนกับไทย จัดการสอบ HSK หรือการสอบวัดความรู้ภาษาจีน เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่กรุงปักกิ่งให้การสนับสนุนครูสอนภาษาจีนและหนังสือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ 26 แห่งเข้าร่วมงานกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลแล้ว.

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิด “สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road Confucius Institute)” แห่งแรกของโลกที่ประเทศไทย 11 ก.ค. 2558 01:20 11 ก.ค. 2558 01:20 ไทยรัฐ