วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาชีวะรัฐ-เอกชน ไม่ทิ้งเครื่องแบบ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมแนวทางการดำเนินงาน/ ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา มีประธานอาชีวศึกษาภาค 5 ภาคในสังกัด สอศ.และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมหารือตามข้อเสนอแนะของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ โดยในส่วนของการแต่งกายที่มีโจทย์ว่าควรจะแต่งเหมือนกันหมดหรือแต่งเป็นชุดไปรเวทนั้น ที่ประชุมเห็นว่าควรให้แต่งกายตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 เพราะเห็นว่าเครื่องแบบเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษา และการแต่งหรือไม่แต่งเครื่องแบบก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาการทะเลาะวิวาทลดลง

นายชาญเวชกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการปิดสถานศึกษาที่ก่อเหตุ ถ้าใครทำผิดก็ให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเข้มงวด โดยอาชีวะเอกชนถ้าแผนกวิชาก่อเหตุก็ให้ปิดชั่วคราวแผนกวิชานั้นๆ ถ้าเป็นภาพรวมก็ให้ปิดชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน 5 วันหรือ 7 วัน แต่หากก่อเหตุซ้ำซากก็ต้องพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา ส่วนสถานศึกษารัฐจะพิจารณาโทษทางวินัยผู้บริหารสถานศึกษา และเห็นว่าควรมี พ.ร.บ.นักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะสรุปเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมแนวทางการดำเนินงาน/ ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 11 ก.ค. 2558 01:19 11 ก.ค. 2558 01:19 ไทยรัฐ