วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยสมเด็จวัดปากน้ำยึดคณะสงฆ์ห้ามบวชภิกษุณี

เผยสมเด็จวัดปากน้ำยึดคณะสงฆ์ห้ามบวชภิกษุณี

  • Share:

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา(สนพ.) ร่วมกับเครือข่ายสตรีในพระพุทธศาสนาได้มายื่นหนังสือต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) และนายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ.เพื่อคัดค้านกรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งมีมติให้ มส.ทบทวนมติ มส.เกี่ยวกับการห้ามบวชภิกษุณีในประเทศไทย ทั้งนี้นายเสถียร วิพรมหา นายก สนพ.กล่าวว่า ขอคัดค้านมติ กสม.และขอให้ มส.ยืนยันมติเดิมคือการห้ามบวชภิกษุณีในประเทศไทย เนื่องจากการบวชภิกษุณีในประเทศไทยไม่สามารถทำได้แล้ว นอกจากนี้ที่ผ่านมามีประกาศรับรองชัดเจนให้คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องการห้ามบวชหญิงเป็นเณรและภิกษุณีในไทย มส.เองยังมีมติล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2557 ในเรื่องห้ามบวชภิกษุณีในไทยด้วย

นายเสถียรกล่าวด้วยว่า ส่วนที่ กสม.อ้างสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการบวชภิกษุณีในไทยนั้นเป็นการอ้างที่ไม่ถูกต้องเพราะสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ไปกระทบหรือขัดต่อหลักพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ ทั้งนี้ตนยังได้ถวายรายงานการยื่นหนังสือต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ก่อนประชุม มส.ซึ่งสมเด็จฯได้กล่าวว่า ให้ยึดตามพระไตรปิฎกและคณะสงฆ์และในวันที่ 13 ก.ค.นี้ สนพ.จะไปยื่นหนังสือต่อ กสม.ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้