วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะจัดแผนการศึกษารับสังคมผู้สูงอายุ

ปลุกผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเติมทักษะอาชีพ นร. สอนเด็กรู้คุณค่าเงิน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา” ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องมองอนาคตว่าเราต้องการคนที่จบการศึกษาแล้วให้เขาทำอะไร ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราลงทุนกับการศึกษามาก แต่ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมากลับต่ำมาก เด็กส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐาน ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ และไม่สามารถคิดอย่างเป็นระบบได้ เก่งแต่เรื่องสอบ ไม่คิดทำอะไรด้วยตัวเองแต่ถนัดทำตามคำสั่ง ที่สำคัญภาษาอังกฤษยังถือว่าห่วยขั้นเทพ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันปรับปรุง ซึ่งคงไม่ใช่แค่การปรับปรุงหลักสูตรเท่านั้น

รมช.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ขณะนี้เรามีโจทย์ใหม่ที่ต้องช่วยกันคิดคือ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะมามุ่งจัดการศึกษาเพื่อคนวัยเรียนช่วงอายุ 6-22 ปีเท่านั้นไม่ได้ แต่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ หากยังจัดเฉพาะกลุ่มคนวัยเรียนอย่างเดียว ต่อไปโรงเรียนก็คงกลายเป็นโรงเรียนร้าง เพราะเด็กเกิดใหม่จะมีน้อยลง จึงต้องจัดทำแผนนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน ขณะเดียวกันต้องทบทวนทิศทางการจัดการศึกษาใหม่ โดยไม่จัดการศึกษาเพียงเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่ต้องเน้นให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกมาแล้วมีทักษะที่ไปประกอบอาชีพหรือไปแข่งขันกับคนอื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงขอฝากผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐทุกคนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน ที่สำคัญสอนให้เด็กรู้คุณค่าของเงิน ทุกวันนี้เด็กได้เงินมาง่ายด้วยการแบมือขอพ่อแม่ โดยไม่รู้ว่าพ่อแม่หามาด้วยความยากลำบากแค่ไหน เวลาใช้จึงใช้กันง่ายๆไม่คิด

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป” ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้คือ สังคมมีความเหลื่อมล้ำกันมาก แถมยังมีเรื่องคอร์รัปชันและการใช้อภิสิทธิ์ชนกันไปทั่ว สิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมเสื่อมถอย เกิดปัญหาความขัดแย้ง ประเทศชาติไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ สาเหตุหนึ่งมาจากคุณภาพของคน จึงต้องมีการปฏิวัติเรื่องคน ซึ่งต้องฝากครูอาจารย์ทุกคนที่จะเป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ทั้งนี้เราต้องไม่ผลิตคนเพื่อไปต่อสู้หรือแข่งขันกับสังคมโลกให้ได้เท่านั้น แต่เราต้องสอนให้เด็กมีพหุทางวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย แต่ก็ต้องก้าวทันโลกด้วย.

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา” ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องมองอนาคตว่าเราต้องการคนที่จบการศึกษาแล้วให้เขาทำอะไร 11 ก.ค. 2558 01:15 11 ก.ค. 2558 01:15 ไทยรัฐ


advertisement