วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
องคมนตรีเกาะติด รธน.

องคมนตรีเกาะติด รธน.

โดย ซี.12
11 ก.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

การท้วงติงถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของศาลที่กำหนดให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนั้น

คนสำคัญที่ออกมาคัดค้านอย่างจริงจังคือ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตผู้พิพากษา อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันเป็นองคมนตรี โดยมีการทักท้วงไปทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วแต่ไม่ได้รับการสนองตอบเท่าที่ควร

ท่านองคมนตรีธานินทร์ คงเกรงว่าเหตุการณ์จะเป็นไปตามสำนวนไทยคือกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้เสียก่อน จึงได้ทำบันทึกสืบเนื่องจากข้อท้วงติงบางประการเกี่ยวด้วยร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศไทยถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ำว่า

ประเด็นสำคัญในเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่ว่าควรจะมีจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกมากหรือน้อยในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แต่สำคัญที่ควรจะได้มีการพิจารณากันอย่างจริงจัง คือ สมควรหรือไม่ที่จะกำหนดให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและจะถือเป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระของศาลและผู้พิพากษาหรือไม่

คุณสมบัติของผู้พิพากษาที่จะเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม อันเป็น “องค์กรที่ลิขิตชะตาชีวิตของผู้พิพากษาแต่ละคนโดยแท้” นั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมายดีมากแล้ว ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญความเข้าใจในระบบการบริหารงานของศาลยุติธรรม มีอาวุโสพอสมควรและต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้พิพากษาทั่วราชอาณาจักร

หากกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีคุณสมบัติอย่างใดในการเป็นผู้พิพากษา และไม่มีหลักประกันอันใดเลยว่าบุคคลภายนอกเหล่านี้จะมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของผู้พิพากษาอย่างแท้จริงแล้วจะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลืองานของศาลได้อย่างไร

รังแต่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ เป็นการแทรกแซงทำลายระบบของศาลยุติธรรม และการตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริตของผู้พิพากษาจากองค์กรภายนอกนั้น เท่าที่ผ่านมา กลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันจากการที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาในระบบงาน เป็นการเสียมากกว่าได้

จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาแม้แต่เพียงคนเดียวเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

แม้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจำนวน 2 คน เป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และมีข้อคิดเห็นจากสาธารณชนบางกลุ่มว่าควรกำหนดให้มีจำนวน 2 คนดังเดิมนั้น

เห็นว่า ในการร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับดังกล่าวน่าจะถือได้ว่ามีความบกพร่องและไม่ได้พิจารณาในประเด็นนี้อันเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญ และเมื่อกำลังจะมีการปฏิรูปประเทศอยู่ในขณะนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอย่างจริงจัง

ชัดเจนไหมว่านี่คือความต้องการที่แท้จริงของผู้พิพากษาตุลาการซึ่งท่านองคมนตรีธานินทร์นำมาบันทึกไว้ให้ปรากฏ ถ้าไม่ยินยอมให้เป็นไปตามนี้ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนและวงการศาลยอมรับได้.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้