วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมการขนส่งฯ จ่อยกเลิกป้ายแดง ดักทางพวกเลี่ยงภาษี

กรมการขนส่งฯ จ่อยกเลิกป้ายแดง ดักทางพวกเลี่ยงภาษี

  • Share:

กรมการขนส่งฯ จ่อแก้ ก.ม.ยกเลิกป้ายแดงรถใหม่ ดักทางพวกเลี่ยงเสียภาษีรถทำรัฐสูญรายได้ หรือนำไปก่อเหตุอาชญากรรม ยากต่อการตรวจสอบ ชี้อนุญาตเฉพาะรถที่ใช้เพื่อการขายหรือซ่อมเท่านั้น วอนผู้ซื้อรถใหม่รีบไปจดทะเบียนให้ถูกต้อง ใช้เวลาแค่ 1 วัน…

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 58 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กำหนดให้รถที่จะใช้งานบนท้องถนนจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการนำรถใหม่ป้ายแดง ซึ่งอนุญาตให้สำหรับรถที่ใช้เพื่อการขายหรือเพื่อซ่อม มาใช้งานบนถนนโดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรมด้วย โดยกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ที่ใช้รถโดยไม่จดทะเบียนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 6 วรรค 1 ฐานใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยกรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

สำหรับป้ายแดงนั้นเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น จึงถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้ตรวจสอบพบการกระทำฝ่าฝืน เช่น ใช้ป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี ซึ่งหากนำรถไปก่อเหตุอาชญากรรมเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี หรือการโจรกรรมรถยนต์จะยากต่อการติดตามตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กฎหมายมีความครอบคลุมและง่ายต่อการบังคับใช้กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างพิจารณาปรับแก้กฎหมาย โดยจะรวม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ เข้าด้วยกัน รวมถึงมีแนวคิดในการยกเลิกการใช้ป้ายแดงกับรถใหม่ โดยจะหารือร่วมกับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายถึงแนวทางในการจดทะเบียนรถก่อนให้ผู้ซื้อนำออกไปใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาและการยื่นขอแก้ไขกฎหมาย และหลังจากผ่านขั้นตอนการขอแก้ไขกฎหมายแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำร่างประกาศรองรับให้มีความครอบคลุมและเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง

“ระหว่างกระบวนการขอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะสำเร็จเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันทีในวันที่นำรถมาจดทะเบียน”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้