วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนช. เห็นชอบ รายงานศึกษาตรวจสอบปฏิบัติงาน กสทช.

สนช. เห็นชอบ รายงานศึกษาตรวจสอบปฏิบัติงาน กสทช.

  • Share:

สนช. เห็นชอบ รายงานศึกษาตรวจสอบปฏิบัติงาน กสทช. ชี้ การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แนะต้องกำหนดกรอบงบประมาณให้ชัด ไม่ให้ใช้โดยไร้ขอบเขต

วันที่ 9 ก.ค. 58 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบรายงาน พิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เตรียมส่งผลการศึกษาติดตาม และข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรี

โดย พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจง ผลการศึกษาตรวจสอบ ว่า การจัดทำและบริหารงบประมาณ ประจำปี 2556 ของ กสทช. ไม่เป็นไปตามระเบียบของ กสทช. ว่าด้วยงบประมาณของสำนักงาน พ.ศ. 2555 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ไม่มีความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพราะมีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกันเงินงบประมาณไว้ใช้ในปีถัดไปเป็นจำนวนมาก ในช่วงปลายปี กสทช. นำเงินงบประมาณในแต่ละปี กักไว้ใช้จ่ายในโครงการต่างๆ เป็นเวลา 2 ปี ในขณะที่หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ มีการกักเงินที่จะต้องดำเนินโครงการให้เสร็จภายใน 1 ปี เท่านั้น ทำให้แผนการจัดสรรงบประจำปี 2556 ขาดเป้าหมายและทิศทาง

ส่วนการตรวจสอบด้านระเบียบการจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช. พบว่า กสทช. ต้องจัดทำโครงข่ายในพื้นที่นอกเขตบริการที่อยู่ห่างไกล ซึ่งมีอยู่ 30 เปอร์เซ็นต์ของโครงข่ายทั่วประเทศ แต่ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว อีกทั้งพบว่ามีการใช้อำนาจที่มีอยู่ไม่เหมาะสม โดยถ่ายโอนอำนาจของคณะกรรมการ กสทช. 11 คน ไปอยู่ใน กสท. 5 คน ทำให้การบริหารงาน และงบประมาณไร้ขอบเขต ผลการปฏิบัติงานไม่สามารถประเมินผลได้จริง ขณะที่ด้านการเปิดเผยข้อมูล ผลงานวิจัย หรือ มติที่ประชุมของ กสท. และ กสทช. มีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อการตรวจสอบ และการรับรู้ของประชาชน

กรรมาธิการวิสามัญฯ จึงมีข้อเสนอแนะ ให้การดำเนินงานของ กสทช. ต้องกำหนดกรอบเงินงบประมาณประจำปีให้ชัดเจน เงินที่เหลือจากการใช้ตามงบประมาณต้องนำเข้าคลังทุกครั้ง โดยไม่มีการกันไว้ใช้ในปีต่อไป ต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณของ กสท. อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้นำงบประมาณไปใช้โดยไร้ขอบเขต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้