วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เริ่มคลี่คลาย!! เรือประมงทยอยขึ้นทะเบียนออกหาปลา ซีฟู๊ดไม่ขาดแคลน

เริ่มคลี่คลาย!! เรือประมงทยอยขึ้นทะเบียนออกหาปลา ซีฟู๊ดไม่ขาดแคลน

  • Share:

กรมประมง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯตลอด 24 ชม. ติดตามผลกระทบ หลัง 1 ก.ค.รัฐคุมเข้มก.ม.ส่งผลให้เรือประมงบางส่วนหยุด เผยสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เรือบางส่วนทยอยยื่นขึ้นทะเบียน เริ่มออกประมงตามปกติ ทำให้อาหารทะเลไม่ขาดแคลน...

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 58 นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้จัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจ กรมประมงเพื่อติดตามสถานการณ์เรือประมง ชาวประมง และผลกระทบ" โดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลาง และทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและผลกระทบ อันสืบเนื่อง จากการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาล ที่ได้มีการกำหนดมาตรการคุมเข้มทางกฎหมาย สำหรับการทำประมงของเรือประเภทต่างๆ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีกลุ่มชาวประมงบางส่วน ไม่สามารถออกทำการประมงได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าอาหารทะเล การจ้างแรงงาน และอุตสาหกรรมประมงโดยรวม

สำหรับศูนย์ฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ของเรือประมง ติดตามผลกระทบด้านต่างๆ อันสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของชาวประมงในช่วงนี้ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าสัตว์น้ำทะเล และติดตามผลการดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการชาวประมงในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในขณะนี้ เปิดให้บริการสำหรับผู้ประกอบการเรือประมงรายใดที่ยังไม่มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตทำการประมง สมุดบันทึกการทำประมง (Log Book) บัตรประชาชน (ไต๋เรือ นายท้ายเรือ ช่างเครื่อง) ทะเบียนลูกจ้าง ใบอนุญาตทำงาน สัญญาจ้าง ใบประกาศ (นายท้าย ช่างเครื่อง) และการติดตั้ง VMS ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ขอดำเนินการได้ภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ได้จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) หรือสำนักงานประมงจังหวัด

ส่วนผู้ประกอบการเรือประมงลำใด ที่มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ได้มาแสดงตนตามการสำรวจประมงครั้งที่ผ่านมาคือ วันที่ 15-25 มิถุนายน 2558 นั้น ก็ขอให้ไปแสดงตนภายใน 31 กรกฎาคม 2558 ที่ ศูนย์ PIPO ทั้ง 28 ศูนย์ ใน 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งเรื่องดังกล่าว กรมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดดำเนินการประสานงานกับทุกภาคส่วนแล้ว รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องชาวประมงอย่างเต็มที่

สำหรับสถานการณ์การหยุดทำการประมงของเรือประมงในจังหวัดต่างๆ นั้น จากการติดตามตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 จนถึงปัจจุบัน พบว่า บางจังหวัดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย มีเรือประมงบางส่วนเริ่มออกไปทำการประมงตามปกติ โดยเฉพาะช่วง 4-5 วัน ที่ผ่านมา พบมีเรือประมงมาแจ้ง Port in - Port out มากขึ้น บางส่วนก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเชื่อว่า ในรอบสัปดาห์นี้ก็จะมีเรือประมงทยอยออกไปทำการประมงมากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนราคาอาหารสัตว์น้ำบางจังหวัดปรับขึ้นเล็กน้อย บางจังหวัดก็ไม่ปรับขึ้น เพราะห้องเย็นทยอยนำสต๊อกอาหารทะเลออกมาจำหน่าย อีกทั้ง ยังมีเรือประมงขนาดมากกว่า 30 ตันกรอสขึ้นไป จำนวน 3,661 ลำ และเรือประมงขนาดเล็กกว่า 30 ตันกรอส จำนวน 25,313 ลำ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยังคงออกทำการประมงการตามปกติ ประเด็นการขาดแคลนอาหารทะเลจึงไม่น่ากังวล

"การดำเนินมาตรการที่เข้มงวดของทางภาครัฐนั้น มุ่งหวังให้การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ของประเทศไทย สำเร็จตามแนวทางที่วางไว้ นอกจากจะช่วยปลดล็อกใบเหลืองจากการประมงของไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลไทยเกิดความสมดุลกับธรรมชาติ มีสัตว์น้ำไว้กินไว้ใช้อย่างยั่งยืน"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้