วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'หนองคาย' พร้อมรับ AEC สร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ

'หนองคาย' พร้อมรับ AEC สร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ

  • Share:

จ.หนองคาย พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมทุกภาคส่วน เปิดเวทีสัมมนาพร้อมรุกปรับรับประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ค.58 ที่ห้องประชุมโรงแรมบุศยรินทร์ อ.เมืองหนองคาย นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมรุกปรับรับเออีซี ของผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโอกาสที่จังหวัดหนองคายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโอกาสของเกษตรกร ผู้ประกอบการโอทอป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับจังหวัดหนองคาย มีรายได้ประชากรต่อหัวเท่ากับ 84,828 บาทต่อปี พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด เลี้ยงสัตว์

การสัมมนาพร้อมรุกปรับรับเออีซี ของผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย

สถิติการค้าชายแดน ปี 2555-2557 มีการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.56 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ถูกจับตามองทางเศรษฐกิจ การพัฒนาในทุกๆ ด้าน จึงต้องมีการเสริมศักยภาพ และความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้