วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หนองคาย' พร้อมรับ AEC สร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ

จ.หนองคาย พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมทุกภาคส่วน เปิดเวทีสัมมนาพร้อมรุกปรับรับประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ค.58 ที่ห้องประชุมโรงแรมบุศยรินทร์ อ.เมืองหนองคาย นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมรุกปรับรับเออีซี ของผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโอกาสที่จังหวัดหนองคายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโอกาสของเกษตรกร ผู้ประกอบการโอทอป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับจังหวัดหนองคาย มีรายได้ประชากรต่อหัวเท่ากับ 84,828 บาทต่อปี พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด เลี้ยงสัตว์

สถิติการค้าชายแดน ปี 2555-2557 มีการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.56 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ถูกจับตามองทางเศรษฐกิจ การพัฒนาในทุกๆ ด้าน จึงต้องมีการเสริมศักยภาพ และความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต.

จ.หนองคาย พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมทุกภาคส่วน เปิดเวทีสัมมนาพร้อมรุกปรับรับประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ... 9 ก.ค. 2558 14:14 9 ก.ค. 2558 22:23 ไทยรัฐ


advertisement