วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ ปาฐกถา ไทยรัฐวิทยากับการศึกษาไทย เน้น แนวคิดบูรณาการ (ชมคลิป)

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ ในงาน ไทยรัฐวิทยากับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 เน้น วิธีคิดแบบบูรณาการ ขยายโอกาส ความรู้ และคุณธรรม

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2558 เวลา 08.30 น. ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดพิธีและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ไทยรัฐวิทยากับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการสัมมนาผู้บริหารไทยรัฐวิทยาครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 แล้ว ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 โรงเรียน และเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา การเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนการมอบหมายนโยบาย สำหรับการเป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง ก้าวไกล

โดย ดร.วิษณุ กล่าวว่า เมื่อเวลาพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา ต้องทำตั้งแต่จัดการครู จัดการกับนักเรียน จัดการกับผู้ปกครอง จัดการกับผู้บริหารการศึกษา จัดการกับผู้บริหารส่วนราชการ รวมถึง รมต. กระทรวงศึกษาธิการด้วย และยังต้องมองถึงการขยายโอกาสทางการศึกษากับเด็กพิการ หรือเด็กด้อยโอกาส การจัดการทางด้านหลักสูตร ตำรา แม้กระทั่งสื่อการสอน ตลอดจนการประเมินผล เราต้องรวมสิ่งเหล่านี้ ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษา 

ซึ่งรองนายกฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิรูปการศึกษา เน้นจัดระเบียบหลักๆ 3 เรื่อง คือ เรื่องโครงสร้างองค์กร การจัดระเบียบองค์กร ต่อมา คือ เรื่องคุณภาพการทำงาน ประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน ส่วนข้อสุดท้าย คือ ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติที่เราสามารถนำไปต่อยอดได้ ดร.วิษณุ เปิดเผยว่า การปฏิรูปการศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นมาก ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราจะมองถึงการปฏิรูปด้านอื่น ตราบใดที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่รู้จักแยกแยะถูกผิด คุณธรรม จริยธรรม เพราะทุกอย่างมีพื้นฐานมาจากการศึกษา ถ้าด้อยเรื่องการศึกษา เรื่องอื่นจะด้อยไปหมด และแม้ว่าจะพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทำให้สำเร็จแล้ว อย่าลืมว่า การศึกษาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิรูปทุกอย่างเพราะมันเชื่อมโยงกัน ฉะนั้น เราจึงต้องดูทั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจ ระบบข้าราชการ กีฬา คุณธรรม และอื่นๆ ด้วย ต้องรู้จักการคิดแบบบูรณาการ เข้าใจว่าในทุกๆ ด้านคือตัวต่อสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เป็นการขยายทั้งโอกาส ความรู้ และคุณธรรมควบคู่กันไป.

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ ในงาน ไทยรัฐวิทยากับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 เน้น วิธีคิดแบบบูรณาการ ขยายโอกาส ความรู้ และคุณธรรม 9 ก.ค. 2558 13:51 10 ก.ค. 2558 06:55 ไทยรัฐ


advertisement