วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอ ส.ท.ฝ่ายบริหาร ออกยกชุดล้างไพ่ใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 5 สนง.เทศบาลนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมีนายเคารพ อิสระไพบูลย์ ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาล และนายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล ทำหน้าที่รองประธานสภาฯ มี ส.ท.เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน ขาดเพียง 1 คนคือนายวิฑูรย์ หัสภาคย์ ส.ท.นครนครศรีธรรมราช เขต 4 มีฝ่ายบริหารเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง นำโดยนายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการอภิปรายโต้เถียงกัน ที่ประชุมไม่ได้พูดถึงกลุ่ม ส.ท. 12 คนยื่นหนังสือต่อ ผวจ.นครศรีธรรมราช เพื่อหารือข้อกฎหมายในการถอดถอนนายเคารพ ประธานสภาฯ และนายวิฑูรย์ รองประธานสภาฯ แต่มีการแนะตัวนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกคนใหม่เข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลง

นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ ส.ท.เขต 4 เป็น 1 ใน 12 ส.ท.ที่ร่วมลงชื่อยื่นเอกสารถึง ผวจ.เปิดเผยว่า ที่จริงแล้วไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของกลุ่ม 12 ส.ท. เพราะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าผู้ว่าฯ ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ เพราะการถอดถอนประธานสภาฯเป็นอำนาจของสภาฯ ที่จะต้องเสนอชื่อและลงมติกัน แต่เมื่อเพื่อน ส.ท.มาขอให้ตนร่วมลงชื่อด้วย ตนจึงขัดไม่ได้ อยากเรียกร้องให้เพื่อน ส.ท.ดำเนินการทุกอย่างบนพื้นฐานประชาธิปไตย ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งและประชุมสภาครั้งแรก นายเคารพ อิสระไพบูลย์ เคยบอกว่าจะขอเป็นประธานสภาฯเพียงแค่ปีเดียวแต่หลังจากนั้นก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆไม่ยอมลาออก ได้เสนอเพื่อน ส.ท.หลายครั้งว่าหากจะถอดถอนนายเคารพออกจากตำแหน่งก็ให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯและโหวตเสียงลงมติกัน แต่ก็ไม่มีใครทำกัน

“การแก้ไขปัญหาในขณะนี้ขอเรียกร้องให้ ส.ท.ทุกคนที่มีตำแหน่งต่างๆ อยู่ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดยกเว้นตำแหน่ง ส.ท.ตามคำสั่ง คสช.แล้วมาโหวตเลือกตั้งกันใหม่ ขณะที่ฝ่ายบริหาร นายกก็อยู่ในตำแหน่งวาระพิเศษตามคำสั่ง คสช.เช่นกัน ก็ควรจะปรับทีมคณะผู้บริหารใหม่ทั้งหมด หากทำได้ก็จะทำให้รูปร่างหน้าตาของทีมผู้บริหารและสภาฯเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมด โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มั่นใจว่าจะกอบกู้ภาพลักษณ์ของฝ่ายบริหารและสภาฯได้ และเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองอย่างแท้จริง” นายวิฑูรย์กล่าวในที่สุด.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 5 สนง.เทศบาลนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2558... 9 ก.ค. 2558 08:50 9 ก.ค. 2558 08:53 ไทยรัฐ