วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัน “เชียงแสน” เป็นพื้นที่ พิเศษการท่องเที่ยวไทย

เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 8 ก.ค.2558 ที่โรงแรมโพธิ์วดล อ.เมืองเชียงราย นายรัชกิจ สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวและศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่เมืองเก่าเชียงแสนและพื้นที่ เชื่อมโยง ครั้งที่ 2 มีนายดำรงค์ แสงกวีเลิศ รอง ผอ. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และนายอภิชา ตระสินธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และประชาชนภาคท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 300 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น ก่อนนำรายงานข้อสรุปการประชุมเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศให้ อ.เชียงแสน เป็นพื้นที่ พิเศษการท่องเที่ยวต่อไป

นายดำรงค์กล่าวว่า อ.เชียงแสน มีประวัติความเป็นมาและอารยธรรมที่เก่าแก่ เป็นต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่าแก่การดำรงรักษา อนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อพท.เป็นองค์การมหาชนภายใต้กำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเลือก อ.เชียงแสน ในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่พิเศษด้านการ ท่องเที่ยว ซึ่งยังครอบคลุมพื้นที่อำเภออื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น อ.เชียงของ อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.เมืองเชียงราย ซึ่งหลังจากนำเสนอผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศให้ อ.เชียงแสนเป็นพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยว ภายในเดือนสิงหาคม 2558 นี้.

เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 8 ก.ค.2558 ที่โรงแรม โพธิ์วดล อ.เมืองเชียงราย นายรัชกิจ สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวและศึกษาความเป็นไปได้... 9 ก.ค. 2558 08:36 9 ก.ค. 2558 08:39 ไทยรัฐ