วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นอภ.ประชุมแก้ไข กรณีชาวบ้านรุกที่

นอภ.ประชุมแก้ไข กรณีชาวบ้านรุกที่

  • Share:

นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ นอภ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์แปลงโนนป่ายาง ต.หญ้าปล้อง ต.หนองไผ่ ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่ อปท. จากสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จาก อบต.หญ้าปล้อง และ อบต.หนองไผ่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์กล่าวว่า วันนี้ได้มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “โนนป่ายาง” ซึ่งที่แปลงนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชาชนบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายราย บางพื้นที่ก็เป็นชุมชนอยู่อาศัยของประชาชน บางแห่งก็เป็นพื้นที่การเกษตรมีความหลากหลาย การประชุมในวันนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนพี่น้องเกษตรกรในการที่จะอยู่อาศัยที่สาธารณประโยชน์แปลงนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบ ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ก็ไม่อยากให้ประชาชนอยู่โดยผิดกฎหมาย ถ้าอยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการตามที่ระเบียบกำหนดไว้ เช่น ถ้าที่ดินแปลงใดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่มีเกษตรกรอาศัยอยู่ เราก็จะนำเข้าสู่ระบบการปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินที่เป็นที่นาที่ไร่ที่สวนการเกษตรก็ออกเป็น สปก.4-01

ส่วนบริเวณใดที่เป็นชุมชนอยู่อาศัยของประชาชนทั่วๆไปก็ออกเป็น 4-01 ช ซึ่งเป็น สปก.ชุมชน ที่ดินแปลงใดที่เป็นทำเลการค้า จะได้เปลี่ยนไปเป็นที่ราชพัสดุก็จะได้มอบให้กรมธนารักษ์เข้าไปรับผิดชอบ ดูแลเก็บผลประโยชน์ตามระเบียบของทางราชการ “คือรัฐจะไม่เสียหายจากการสูญเสียที่ดินของรัฐไป ส่วนที่ดินแปลงใดที่ยังมีสภาพเป็นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะได้กันไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งในการประชุมวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมก็เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะได้เข้าไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ทางอำเภอจะได้ตั้งคณะกรรมการเข้าไปประชุมให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นตามลำดับขึ้นไป” นายสมศักดิ์กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้