วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กศน.ชี้แผนพัฒนาครู นักเรียนเตรียมรับ AEC

สายวันที่ 8 ก.ค. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รอง เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู กศน.จ.นครราชสีมา” ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง นครราชสีมา โดยมีนายประสิทธิ์ แสงพินิจ ผอ.กศน. จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ และมีบุคลากรครู กศน. ทั้ง 32 อำเภอ ใน จ.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ ให้ครู กศน. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ปวช. การจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้พิการ การวัดผลประเมินผล การวิจัยชั้นเรียน และจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะเป็น สิ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย และจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ใน สังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกอย่าง มีความสุขต่อไป

ดร.ดิศกุล เปิดเผยว่า ปลายปี 2558 นี้ ประเทศไทยก็เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC แล้ว จึงต้องเน้นพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของ AEC ด้วย โดย จะมีการสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนจากส่วนกลางผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ขณะเดียวกันปัจจุบันนี้สำนักงาน กศน.ก็ได้มีการสร้างเครือข่ายจนครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีศูนย์ กศน. ระดับชุมชนอีกจำนวนมาก จึงสามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ จะส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดี มีอนาคตที่สดใส ทันยุค ทันสมัย ในสังคม AEC และสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไป.

สายวันที่ 8 ก.ค. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รอง เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย หรือ กศน. เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู กศน.จ.นครราชสีมา” ... 9 ก.ค. 2558 08:18 9 ก.ค. 2558 08:20 ไทยรัฐ